xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KAUTSKÁ : vězení : HUBÁLEK = závěr = (17kB) ...... 08. VIII. 2001
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Představa deseti let "za mřížemi",
     navíc u osmnáctileté dívky,  a za okolností dosti podivných, alespoň jak byly popsány
nejenom v deníku BLESK, ale i ve sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR ( viz příslušná
zpravodajství DOKLAD ),  navodila pochybnosti i soucit.  Zejména s ohledem na vlastní 
životní zkušenosti  mladistvého vězně, byť tzv. kopečkáře a podvratného živla.
     Jakpak se asi vyrovná s životem osmadvacetiletá žena, bez rodinného zázemí, po
propuštění z desítiletého kriminálu?  Jak bude dál žít, s nezanedbatelným  cejchem vlastní
minulosti? Jaké asi založí manželství a rodinu? Vždyť právě na kvalitě těchto svazků spočívá
podstatná část  osobního štěstí, souvisejícího s vlídnou péčí o děti a své nejbližší. 
    A tak pod vlivem zkušeností, se snahou o korektní jednání, požádal jsem o pomoc jednu 
z nejsvědomitějších poslankyní Parlamentu České republiky, paní Evu FISCHEROVOU.
Tím spíš, že událost patří do jejího volebního obvodu.
    Nepovažoval jsem za vhodné, abych slečnu Kristinu KAUTSKOU navštívil a jaksi lidsky
s ní pohovořil o jejím případu. Z vyprávění bývalých spoluvězňů vím, jak někteří muži těžili 
z osamění vězněných a propouštěných  žen. Proto se domnívám, že takový vstřícný rozhovor
by příslušel spíš ženě. Ať už novinářce, nebo poslankyni.
   Ale abych jednal co nejdůsledněji, napsal jsem aspoň dopis do vězení, s doporučením
zainteresovat někoho z blízkých lidí. Dopis došel.Vím to však  jenom z žádosti jiné vězeňkyně. 
   Jistě jsme každý rád, když se splní naše představy, když vykonáme dobrý skutek. 
Jenže představy nemusejí vždy odpovídat skutečnosti , zvlášť když tu skutečnost dotvrzují
mnohá závazná sdělení, dokonce i od ministra spravedlnosti, v netotalitním státě.  
   Takže toto je moje osobní  vyrovnání s případem slečny Kristiny KAUTSKÉ, kde
jistě sehrála podstatnou roli lidská nedokonalost, nedostatek citu a odpovědnosti .... 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští   zpravodajství   hodlám  zveřejnit v  neděli   12. srpna 2001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx