KAUTSKÁ + vězení + ministr = přezkum = (17kB) ............... 05. VIII. 2001
Přezkumné řízení potvrdilo všechny rozsudky v případě Kristiny KAUTSKÉ
.
Ministr spravedlnosti  ČR, JUDr. Jaroslav Bureš,
oznamuje 26.července 2001, ve své odpovědi na interpelaci paní Evy FISCHEROVÉ,
poslankyně PSP ČR, že  jím nařízené  přezkumné  řízení  neshledalo  pochybení soudů
v případě odsouzené slečny  Kristiny  KAUTSKÉ .  Faksimile tohoto dopisu je samo-
statně zveřejněno v dnešním zpravodajství DOKLAD; rozsah = 22kB.   
Doplňující  informace a závěr:  
Poslankyně Eva FISCHEROVÁ, stejně jako ministr spravedlnosti, splnili  svůj slib o přešetření případu,
zaznamenaného také v internetovém  zpravodajství DOKLAD 2000/ XII/ 13+17  a  2001/ I/ 24.
Navíc, prostřednictvím Vězeňské správy ČR jsem  4. května 2001  informoval slečnu Kristinu
KAUTSKOU o všech těchto skutečnostech.  Můj dopis byl doručen,  což potvrzuje žádost  jiné odsouzené
ženy, z téže věznice. 
Avšak nikdo z blízkých slečny KAUTSKÉ,  ani ona, ani její advokátka či advokát,  doposud  nevydali své
stanovisko. Nebo aspoň nevím, že by bylo někde publikováno. Bohužel, i to se může stát, v rámci svobod-
ného redakčního  výběru zveřejňovaných zpráv. A tak zejména pro všechny poškozující  situace vždy platí 
osvědčená zásada:  Naučme  se  být  o b č a n y ,  abychom  mohli lidsky žít .    
Neboť  netečnost  a  opatrnictví   jsou   příčinami   většiny   těžkostí .
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 12. srpna 2001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx