KAUTSKÁ + vězení + ministr + dopis = faksimile(22kB) ........................ 05. VIII. 2001
Faksimile dopisu ministra spravedlnosti ohledně odsouzené K. KAUTSKÉ.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující  informace  :  
Uvedené faksimile ministerského dopisu uzavírá pokus o důsledné vyřešení tragického případu. Vývoj tohoto pokusu je zaznamenán  v internetovém  zpravodajství DOKLAD =     
= 13. a 17. prosince 2000
= 24. ledna + 21. dubna + 5. srpna 2001 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 12. srpna 2001.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx