Pravdy 
 každému přejte!
ČRo+ cenzura= KLUSÁKOVÁ+ LUSTIG : KSČ ................  30. VII. 2001
Elitářství a libovůle i dnes deformují svobodu informací v Českém rozhlasu!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stížnost ve věci veřejné                                                        Praha pondělí 30. VII. 2001
Český rozhlas ( ČRo ), generální  ředitel  Ing.  Václav   K A S Í K

Věc: Host Radiofóra,  29. VII. 2001 = red. Jana KLUSÁKOVÁ = manipuluje  důležitými  skutečnostmi

Vážený pane generální řediteli ,
   včera byl hostem paní Jany KLUSÁKOVÉ  spisovatel  Arnošt LUSTIG,  rovněž  bývalý
pracovník  Československého rozhlasu =   mimo  jiné také angažovaný v době justičních 
zločinů  a  štvavých  kampaní  režimu KSČ, v padesátých  letech  minulého  století.

   Toto  období  však jakoby  neexistovalo,  v roztomile plynoucím rozhovoru =  aniž by oba
vzpomněli  a  vysvětlili  atmosféru   psychického  nátlaku  komunistického  režimu  a silné 
autocenzury;  ale  i   zbabělé  servility  a   bezohledného   kariérismu   mnoha   tehdejších 
rozhlasáků.

     Udivuje mě,  že tohle  může, nebo  smí (?)   uniknout  profesionálovi, při  výběru
životopisných  mezníků  a  dalších  pilířů  podobného  rozhovoru.  Nebo  se  v  ČRo
stále silněji zakořeňuje zištné  přítelíčkování  elitářských  celebrit,  na  úkor poctivé  
služby občanům a státu?

     Rozhlasový archiv  jistě  obsahuje  informace  rovnocenné  tomu, co  začátkem letošního
roku  zveřejnil  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV),  v 
publikaci 
Instruktážní skupina StB  v lednu a únoru 1950 .... Tam na str. 116  je  faksimile  presenční
listiny  ministerstva vnitra, kde  6. března 1950  probíhala tehdejší  tzv. tisková konference, 
k případu   ubitého  faráře   Josefa  TOUFARA  ( případ Číhošť ).  Na  presenční  listině této  
instruktážní akce  je  zřetelný podpis   =    A r n o š t     L U S T I G .

    Bohužel, není to jediný případ, kdy Český rozhlas toleruje rozličné zámlky i jiné
libovůle,  směřující  k  manipulování  informacemi  a  veřejným  míněním.

    Už vícekrát jsem  upozorňoval na  konkrétní  pochybení  v Českém rozhlasu, ale
zatím  nedochází  k  žádoucím  zlepšením.

    Komu a čemu je poplatná takováto prapodivná praxe?  Profesní neschopnosti, lajdáctví,
nebo zlé vůli sebestředných osob,  ignorujících pravidla lidskosti a dobrého soužití?    
    Proto  Vás  žádám,  abyste  zjednal  pořádek, v souladu se zákonem o Českém
rozhlasu,  a zveřejnil přijatá opatření =  také  ke  dříve  zaslaným  věcným kritikám.

    Tuto stížnost posílám  souběžně  Radě Českého rozhlasu   a  Radě ČR pro rozhlasové 
a televizní vysílání,  aby  spolupůsobily  při  naplnění  zásad  pro svobodu slova, veřejného
projevu,  stejně  jako  práva  na  kvalitní  informace .

     S pozdravem a s přáním lepších dní
                                                                          
        Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                                
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                              190 00  PRAHA 9 Českolipská 19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Dopis byl adresátům odeslán elektronickou poštou 30.VII. 2001, 06: 58 hodin.
2/ Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov , na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Není to ojedinělý případ, kdy sdělovací prostředky pomíjejí nepříznivá, leč závažná
      fakta o tabuizovaných osobách. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 5. srpna 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx