In memoriam 
 III. odboj a oběti
    režimu KSČ.
Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
 
Pomník: Praha 1: licoměrnost: komunismus= protest      23. VII. 2001
Rozhodují o pomníku, na úkor obětí komunismu i potřeb dneška !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Protest ve věci veřejné                                                                  Pondělí 23. VII. 2001
Pomník obětem komunismu =  poťouchlá a marnotratná akce
 
( Odezva  nejenom na  MF DNES, 18. VII. 2001,  strana C/2 )

Pomník = organizační hlediska:
   Bude  pomník  obětem  komunismu?    Tak  zní  titulek  článku  Bibiany BEŇOVÉ ,
v němž se  však neobjevuje  názor těch, kteří by měli říci hlavní slovo ke zmíněné akci.
   K nákladnému projektu, v plánované ceně Kč 6 000 000, neproběhly žádoucí diskuse.
Neuskutečnily  se  ani  v  časopisech  politických vězňů  režimu  KSČ !   Také  ostatní 
sdělovací prostředky, zejména však televize, neuspořádaly názorný  pořad  =  za účasti
politických vězňů, památkářů, ale i s maketou a obrázky soutěžících návrhů.

   Vždyť  architektonický  zásah  do  Petřínské stráně   činí  z  této  akce  i  záležitost  
celostátního  významu.  Proto  pouhé uspořádání jednoměsíční výstavky, v  Informačním
centru  Prahy 1, nemohlo  splnit potřebnou pluralitní odezvu.

Pomník = hlediska etická, druhotně i ekonomická :
     Pietní místo  III.odboje  s podobenkami Janů  PALACHA  a  ZAJÍCE,  poblíž  sousoší
 sv. Václava, v centru Prahy, se stalo prostým, leč už tradičním místem piety. Dokonce 
i pro mnohé zahraniční návštěvy a delegace.

     Třebas jenom mimoděk, ale každodenně, připomíná tisícovkám kolemjdoucích,
že ten komunistický režim nebyl tak " zlatý ",  když  i  dva  mladí  studenti  ukončili 
svůj nadějný život, v heroicky varovném sebeobětování.  

Z á v ě r:
Sejde z očí, sejde z mysli!
1/   Takto jsem už v předstihu protestoval proti " záslužnému " zbudování  náhražkovitého
      pomníku =  vypoukliny v dlažbě chodníku, pod rampou Národního muzea. Je svérázně
      ztvárněná, za cenu mnoha desetitisíců korun. A
  výsledek?  Prakticky  nulový,  ovšem
 
     mimo finanční přínos pro zainteresované tvůrce a jejich souputníky  =  na  úkor  obecní
      pokladny.

2/   Totéž se opakuje  při nynějším pokusu,  vybudovat zástupný pomník  pod  Petřínskou
      strání, mimo vysoce frekventované místo Prahy. Lze to považovat za nákladné a zbytečné 
      gesto,  právě kterým  bude  možné  omluvit  poťouchlé  zrušení  tradičního  památníčku
      III. odboje, " objektivně " vadícího podzemním garážím, trase tramvají, atd., atp.

      Samozřejmě, že od starosty Prahy 1, Ing. Jana BÜRGERMEISTERA a spol., nepadne 
      ani slovo o zrušení, nebo přemístění mnohatunového masivu, takřka přímo sousedícího
      sousoší  sv. Václava. Pročpak? Snad ne proto, že jeho symbolika připomíná děje časem
      zaváté?  Zatímco nejenom Jan PALACH a Jan ZAJÍC, ale i další...... ? !

3/   Nezanedbatelnou okolností zůstává  samotný  projekt, v  plánované  hodnotě 
      6 000 000 Kč   !
      Projevem opravdové  úcty k obětem všeho dosud spáchaného zla je naplňování
      ideálů,  za něž  lidé  platili  svými životy, osobní svobodou, zdravím, 
rozličnou 
      persekucí.

      Jako  jeden  z  nich,  a z výše  uvedených  důvodů,  důrazně  protestuji  proti 
      nedemokratickému   jednání,  licoměrným   machinacím  a   plýtvání   penězi

      v době,  kdy  probíhají  mnohé  sbírky  na leukemie dětí , dospělých  ......   !
      Proto,  jako  nebolševik,  jsem  i  já  proti  výstavbě  nevhodného  pomníku.  
     
                                                                        Bohuslav   H U B Á L E K
                                                                            
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                           190 00  PRAHA 9  Českolipská 19    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Výše uvedený text byl odeslán e-mailem nejen adresátce do MF DNES, ale souběžně
     také Rádiu Svobodná Evropa, regionální televizi TV3 a Večerníku Praha, před půlnocí,
     v pondělí 23. července 2001 .
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
     klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

3/ Pamatujme : Politiku nedělají hlásané ideje, ale lidé , kteří je buď naplňují,
                           nebo je zneužívají pro sobecký prospěch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 29. července 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx