Pravdy
 každému přejte!
Média + Špígl : svoboda : desinformace : volby : ! ............... 14. VII. 2001
Špígl, týdeník pro množinu nespokojených občanů = voličů  ... !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dopis ve věci veřejné                                                               Praha sobota 14. VII. 2001
( DOPORUČENĚ , DODEJKA )
Týdeník Špígl, Ing.Václav Prokůpek, PRAHA 1, Na Florenci 19
Věc : Týdeník Špígl, soulad slov a skutků, veřejné mínění

Vážený pane šéfredaktore,
škoda, že ve všech případech neuplatňujete předsevzetí, deklarovaná jak v záhlaví Špíglu,
tak i v jeho tiráži, např. Publikujeme i názory, s nimiž ne vždycky souhlasíme.

Odškodňování obětí režimu KSČ, restituce, privatizace, stamiliardy na opravy = před / až
přímo / havarijního stavu =  lajdácky stavěných panelových sídlišť, mrtví na hranicích
(včetně příslušníků Pohraniční stráže), to jsou jenom některé důsledky tzv.Vítězného února
1948.

Opět připomínám průkazná fakta, o rozvoji demokratických zemí (Rakousko, atp.), jejichž
životní podmínky nebyly v roce 1948 tak dobré, jako v tehdejším Československu.

Stavím je proti tvrzením některých příspěvků ve Špíglu, o mnoha pochybných před-
nostech režimu KSČ, jak je podáváte, zejména v příspěvcích čtenářů.

E-mail odeslaný na Vaši adresu (6. VI. 2001), obsahující zmíněná fakta, nenalezl
sebemenší odezvu v listárně Špíglu. Byť i beze jména odesílatele, ale v zájmu necenzu-
rované informovanosti občanů = voličů a spolustrůjců dneška. Jenže s podobně blokačním
přístupem se setkávám dost často, např.:
= zákon o době nesvobody 1948-1989, ve FS ČSFR (1991),
= 20 let nepromlčení trestných činů privatizačních (1993),
= úspěšný soud s MV ČR = J. RUML= o svobodu informací (1997).
Proč asi ?
Odpověď je nasnadě každému , kdo nestranně a logicky uvažuje.
Řešení pak spočívá v odpovědném uplatňování deklarovaných zásad. Tedy v poctivém
jednání, bez zámlk, bez chytračení.

Týdeník Špígl, ve svém prvním čísle, 12. července 2001, pomíjí vysvětlení o důvodech
alespoň dvou podstatných změn =
1 / úplně jiná adresa; z Prahy 7 do Prahy 1,
2 / absence e-mailového spojení.
Porovnání a zdůvodnění ceny týdeníku Špígl = 24,70 Kč/kus, např. s cenou týdeníku
Květy (19,90 Kč), REFLEX, TÝDEN, by rovněž mělo zaznít. Nebo si myslíte, že podob-
ná srovnání nenapadnou čtenáře Špíglu, nebo jejich peněženky ?

       S pozdravem a s přáním lepších dní                       Bohuslav   H U B Á L E K   
 
                                                                              
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                               190 00 PRAHA 9 Českolipská 19
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Výše uvedený text je opis listu, který byl odeslán adresátovi, v sobotu 14. VII.2001.
2/ Další možné návaznosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle
    klíčových slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Politiku nedělají hlásané ideje , ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo se za nimi
  schovávají, a zneužívají je pro sobecký prospěch.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Další zpravodajství hodlám zveřejnit do středy 18. července 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx