JANOŠÍK- JIRÁSEK+HUBÁLEK= faksimile(261kB) ....... 30. VI. 2001
Semper audiatur et altera pars ! = Vždy budiž slyšena i opačná strana !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Úplný text nevraživého dopisu šéfredaktora Svobodných novin:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových slov , na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
2/ Svobodné noviny jsou dostupné v čítárně Městské knihovny, na Mariánském náměstí v Praze 1. Kdokoli tam může sám posoudit úroveň všech příspěvků , otištěných v SN. Zjistíte , že redakce bez rozpaků uvádí různé " nechutnosti " , častokrát bez potřebného komentáře ( stanoviska SN ) - aniž by se sametovou ohleduplností "chránila " své čtenáře.
Zřejmě podle upravené zásady: Pravda padni komu padni, ale jenom když neškodí " našim " zájmům .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx