SN+JANOŠÍK- JIRÁSEK+HUBÁLEK= faksimile(270kB) .......... 30. VI. 2001
Semper audiatur et altera pars! = Vždy budiž slyšena i opačná strana!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Svobodné noviny, ale ve stylu Anticharty 77
= Úplný text kritického článku, začínajícího na úvodní straně SN č.2/2001:

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/
Další možné spojitosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných osob, nebo podle klíčových
     slov, na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD.
2/Svobodné noviny jsou volně dostupné v čítárně Městské knihovny, na Mariánském náměstí
    v Praze 1.
3/ Tam lze také posoudit, jaká otištěná sdělení měla přednost před zveřejněním dopisu,
     který šéfredaktor Svobodných novin důrazně,  ale = j e d n o s t r a n n ě = kritizuje.
    Dokonce na úvodní a na poslední stránce; tedy na nejpřístupnějších stránkách čtvrtletníku!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.