Pravdy každému přejte ...!
Špígl + dopisovatelé + nostalgie = KSČ = agitace ................ 06. VI. 2001
Těžkosti dne i stáří jsou hlavním důvodem nekritické nostalgie po režimu KSČ ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dopis ve věci veřejné                                                             Praha středa 6. června 2001 Šéfredaktor deníku  Špígl,  Ing.  Václav  Prokůpek
Věc: Věcné připomínky k některým dopisovatelům deníku Špígl    

Vážený pane šéfredaktore,
    dlouhodobě sleduji a vyhodnocuji naše stěžejní periodika, bez ohledu na to, jsou-li kýmkoli
označována za bulvár, nebo naopak.

      Špígl,  od svého vzniku mnoha lidem vyhovoval nejenom trvale nízkou cenou, ale  také
otiskováním informací nad rámec servisu  České tiskové kanceláře  (ČTK ),
které se jinde neobjevily.
      To však někdy  doprovázela nepodloženost takových sdělení.  Ať už v redakčních článcích, 
nebo nejčastěji  v příspěvcích dopisovatelů deníku Špígl .Místo síly průkazných faktů pak nastu-
povala a nastupují silná slova, vulgarizmy, demagogie.

      Názorným příkladem toho je  včerejší dopis na 7. straně  Špíglu.  Autor, který  se  
v závěru  hlásí   k  odkazu  Jana  Husa, sám   se  nehusitsky, ale  s  cimrmanovskou  
statečností,  podepíše  jako
  J. Čermá, Jižní Čechy.

    Po kritizovaných však žádá konkrétnost, otevřenost, adresnost.Takové pokřiky samozřejmě
vyhovují  jak sebezviditelnění   samotných  pisatelů,  tak i  vyhraněné  skupině  spoluobčanů =
později důkladně dezorientovaných voličů  =
ale  tím i  neoddiskutovatelně spoluzodpovědných
strůjců naší současnosti .

    Navzdory všem závažným  nedostatkům dneška  platí zásadní věc, kterou pomíjejí
tito pisatelé:

    Za režimu KSČ by jim žádné noviny  vůbec neotiskly podobné výhrady. Pokud by je
vydávali na letácích,  soudy by je  poslaly  na  mnoho  let  do táborů  otrocké  práce , 
nebo do  pevných  věznic.
  . Tito agitující soudruzi by navíc také neměli zapomenout, že nebýt uzurpování
státní moci v únoru 1948 =

1 /
Naše dnešní životní úroveň mohla být stejná , nebo větší, než v tehdy zruinovaných
      státech = např. Belgie, Rakousko, Západní Německo.

2 /
Vpád cizího kapitálu do hospodaření nynější České republiky by nemusel být tak
      svízelný a rozsáhlý.

3 /
Privatizace, restituce, soudní rehabilitace, odškodňování politických vězňů režimu
       KSČ, to vše by rovněž nebylo na pořadu dneška.

4 /
Miliardové výnosy z těžby uranu, ale i z rovnoprávného obchodování, bez zátěže
       miliard, rozdaných na boj ve prospěch komunistické světovlády (Afrika, Čína,
       Korea, Kuba, SSSR, Vietnam ) = to vše by obohacovalo nynější státní rozpočet
      ( zdravotnictví,  péči o rodinu a děti ...).

5 /
Nehroutily by se lodžie panelových domů , nepadaly by stropy operačních sálů  
       nemocnice v Praze Motole, atp. A to teprve po třiceti letech, od jejich režimisticky
       zfušované výstavby .

Tyto komunistické " výdobytky " nás nyní budou stát, jen v případě Motolské nemocnice
cca 3 miliardy Kč, v rekonstrukci panelových sídlišť pak zhruba 300 miliard korun.

Přitom na činžovních domech, na administrativních budovách, školách, atp. = z  počátku
Československa, nepadají ani omítky, natož stropy místností, nebo celé balkony!

Nemluvě o miliardách na zanedbanou údržbu železnic, silnic, vodovodních řadů ....

Kéž by si tohle uvědomili komunističtí nostalgici  a současní poli-
tikáři,  aby jednali odpovědně; 
s  vědomím  trpkých  zkušeností,
i z doby zcela nedávné.

S pozdravem a s přáním lepších dní    Bohuslav  HUBÁLEK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1/ Výše uvedený text byl odeslán elektronickou poštou 6. VI. 2001, v 09:55 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Další zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí  11. června 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx