xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PILIP : komunismus : Kuba = absence + pochybnosti
......... 03. VI. 2001
Poslanec PILIP = nejasnosti, rozpor slov a skutků = při hlasování, na Kubě ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dopis ve věci veřejné                                                                  Praha neděle 3. VI. 2001
Ing.  Ivan  P I L I P,  poslanec  PSP ČR

Věc: Urgence odpovědí v záležitostech veřejného zájmu  

Vážený pane poslanče,   
11. června to budou dva měsíce, co jsem se Vás zeptal, při náhodném setkání v předsálí velké
jednací síně PSP ČR, proč neodpovídáte na průkazně vybavená psaní?
 Poněvadž jste říkal,
že o nich nevíte,
připustil jsem možné pochybení někoho z Vámi pověřených spolupracovníků.
Proto jsem stručně uvedl podstatné údaje o nezodpovězených tématech.Vy jste si o tom udělal
poznámku do kapesního diáře. Ale dodnes opět se stejným výsledkem. Takže znovu shrnuji:

10. dubna 2000  ( převzato podatelnou )
= Vaše neomluvená absence při závěrečném hlasování o novele trestního zákona, ohledně
hlásání jáchymovské a osvětimské lži. Zákon tehdy ztroskotal, rozdílem jediného hlasu,
ačkoli většina ( z 25 tehdy neomluvených absentérů ) často deklaruje hlubokou úctu k obětem
komunismu, nacismu ....

8. února 2001  ( e-mailem )
= Uvítání ve vlasti a dotaz na nynější osud Kubánců, kterým jste jeli sice pomáhat = ale kdo
teď pomůže jim?
Nemluvil jste o tom ani Vy, neptali se ani novináři = ačkoli to měl být hlavní
účel cesty do Kubánské republiky = a tedy i Váš lidský a politický zájem.

8. března 2001 ( předáno podatelně PSP ČR )
= Urgence obou předchozích dotazů, v rozsahu jedné stránky formátu A4. Bylo zveřejněno také
v internetovém zpravodajství DOKLAD.

Rovněž dehonestující informace v deníku Super, otištěné vždy na straně 5, ve dnech 30.
dubna a 28.května 2001, necháváte bez patřičné odezvy.

Nejenom kvůli parlamentním volbám  =  už v létě příštího roku = měl byste všechny
sporné skutky vysvětlit a vhodně napravit. Tím spíš, že se tradičně hlásíte k ideálům
křesťanství a spravedlivé společnosti .

    S pozdravem                                    Bohuslav H U B Á L E K.    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace:
1 / Podle rejstříku pojednávaných osob na úvodní stránce lze určit všechna předchozí
     sdělení k dotyčnému příjmení, počínaje červencem roku 2000.
2 / Odesláno e-mailem v neděli 3. června 2001, 07:10 hod.

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 7. června 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx