In memoriam
            III.  odboj a oběti
              režimu KSČ,
      Manželé STRAUCHOVI,
    živnostníci z Police nad Metují ,
zničeni terorem a zlobou režimu KSČ.
     výročí tragické smrti (1952).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KSČ+StB= teror : STRAUCHOVÁ= úmrtí= dokumenty  31.V. 2001
Smrt spořádané ženy a matky ve vazbě StB Hradec Králové (1952.
HORIZONTY [ NE ] SVOBODY
Političtí vězni okresu Náchod v letech 1948 - 1989
tak se jmenuje dokumentační sborník, který uspořádala paní Věra VLČKOVÁ. Koncem
roku 2000 sborník vydala Konfederace politických vězňů = pobočka okresu Náchod,
spolu s Okresním úřadem Náchod, za přispění měst a obcí okresu Náchod, v nákladu
1000 výtisků. Velice dobře zpracovaná knížka o 420 stranách poskytuje výstižný obraz 
o popisované době. Mimo jednotlivé osudy 260 lidí přináší sborník mnoho osvětlujících
informací.Včetně statistiky o sociálním rozvrstvení trestně persekuovaných občanů okresu
Náchod  =  v době vlády tzv. dělnické třídy.  Přímo v kategorii dělník zaznamenává 42 
" nepřátel lidu ".  Jenže dále jsou tu vyčleněny další  rukodělné profese = jeden horník,
desítky zemědělců, řemeslníků, živnostníků. Navíc pak učitelé, kněží, vojáci, úředníci ......

Paní Hedvika STRAUCHOVÁ ( 1895-1952 )
je jedna z těch, které zloba a závist,  tedy  tzv. třídní boj,  nejenom  tvrdě  a  protiprávně
postihly, ale dohnaly až k zoufalé smrti.Vyrvána z domova a uvězněna, jako většina rodin-
ných příslušníků, vzala si život ve věku 57 let. Stalo se 31. května 1952, ve vyšetřovací
vazbě StB Hradec Králové. Její manžel Bohuslav a syn Jiří sice přežili, ale rovněž ve věz-
nicích, v táborech otrocké práce ( uranové doly, atp. ).

Z Á V Ě R

Dokumentační sborník z okresu Náchod nastavuje nesmlouvavé zrcadlo všem dnešním
nostalgikům po době komunistického režimu. Tito agitující soudruzi by navíc také neměli
zapomenout, že nebýt uzurpování státní moci v únoru 1948:
1/  Naše dnešní životní úroveň mohla být stejná, nebo větší , než v tehdy zruinovaných
     státech =   např. Belgie, Rakousko, Západní Německo.
2/  Vpád cizího kapitálu do hospodaření nynější České republiky by nemusel být tak
      svízelný a rozsáhlý.
3 / Privatizace, restituce, soudní rehabilitace, odškodňování politických vězňů režimu 
     KSČ,  to vše by rovněž nebylo na pořadu dneška.
4 / Miliardové výnosy z těžby uranu, ale i z rovnoprávného obchodování, bez zátěže
    miliard rozdaných na boj ve prospěch komunistické světovlády (Afrika, Čína, Korea,
    Kuba, SSSR, Vietnam ) = to vše by obohacovalo nynější státní rozpočet (zdravotnictví,
    péči o rodinu a děti ...) .
5 / Nehroutily by se lodžie panelových domů, nepadaly by stropy operačních sálů nemoc-
     nice v Praze Motole , atp. A to teprve po třiceti letech, od jejich režimisticky zfušované
     výstavby.
Tyto komunistické " výdobytky " nás nyní budou stát, jen v případě Motolské nemocnice
cca 3 miliardy Kč, v rekonstrukci panelových sídlišť pak zhruba 300 miliard korun.
Přitom na činžovních domech , na administrativních budovách atp., z počátku Českoslo-
venska, nepadají ani omítky, natož stropy místností, nebo celé balkony!  
Nemluvě o miliardách na zanedbanou údržbu železnic , silnic , vodovodních řadů .... !
Proto je dobré znát a poctivě vnímat osudy lidí . Pro úctu k jejich dobrým činům , ale i pro varovné poučení z toho , co by se nikdy nemělo opakovat , v jakékoli obměně .
Kéž by si tohle uvědomili komunističtí nostalgici a současní politikáři, aby jednali
odpovědně,
s vědomím trpkých zkušeností,  i doby zcela nedávné.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 3. června 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx