Pravdy 
  každému přejte!

    Nejenom protěžovaným kamarádům
                 vlivových kamarádů 
    z  veřejnoprávního  Českého rozhlasu,
                 i  z  České televize.

Rada ČR : ČRo : ČT / pluralita + svoboda + občané ......... 25. V. 2001
Nebezpečná praxe v ČRo i v ČT = totality vždy začínaly omezování svobody slova!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stížnost a žádost ve věci veřejné ..................................................... Praha 25. V. 2001  

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Věc: Pluralita a objektivita ve veřejnoprávních sdělovadlech = náprava  

S T Í Ž N O S T 
Veřejnoprávní sdělovací prostředky zanedbávají pluralitu a vyváženost účastníků 
i autorů ve svých pořadech. 
 

D ů k a z y
   Po mnoho let usiluji, aby byly vytvořeny databanky těch, kteří příležitostně dovedli hovořit 
do  reportážních mikrofonů, i na televizní kameru.

   Angažovat tyto lidi, tzv. obyčejné občany,   zejména jako účastníky publicistických pořadů.
Pomohli by nejenom k výrazové a  názorové diferenciaci  projevů, ale i k oživení zaběhnutých
schémat. Navíc by získali  praktickou zkušenost, i nezanedbatelnou publicitu, pro svoje další
veřejná vystoupení a působení.

     Spoluobčané by si mnohem víc ověřili, že mezi deseti miliony naší populace je sdostatek
schopných lidí, kteří mohou kvalifikovaně a kdykoli nahradit glorifikované, leč pochybně pracu-
jící "celebrity " =  vlivové  kamarády  vlivových kamarádů.

    Generální ředitel České televize/ČT pan Ivo MATHÉ se mnou přece jenom o tématu hovořil,
 ale těsně před svým odchodem z funkce (1998 ), takže se nic nestalo. Oba jeho následníci
ignorovali mé úsilí s tím, že po mnoha průkazně postoupených urgencích mě už tradičně a do
ztracena " vyřizoval "  Mgr. Jiří KUČERA  ( dodnes ve vrcholné funkci ČT ).  Podobná situace je rovněž i v Českém rozhlase (ČRo). 

   Protože se jedná o důležitou záležitost, už i s ohledem na parlamentní volby v příštím roce, 
opětovně jsem 5. března 2001 usiloval o kvalifikované řešení tohoto problému.
 Písemně jsem
požádal programové ředitele ČRo i Č , aby zveřejnili seznam statistik, podle kterých řídí a
kontrolují 
pluralitu účastníků i autorů rozličných programů. Tedy i zpravodajství a publicistiky.
   Obratem a bez potíží by mohli věcně reagovat, pokud by takové statistiky existovaly;  jako
pomůcka, i jako doklad nejenom objektivity a vyváženosti obecné,ale i ekonomické, mzdové.
 
Navíc pak = právě honoráře účastníků jsou jedním ze směrodatných a snadných podkladů pro
podobné statistiky.

    Bohužel, stále se opakuje nevstřícný a ponižující přístup, ze strany těch, jejichž
vzdělání a funkční zařazení  kontrastují  s  odevzdávanou  prací.   Navzdory řečem 
o etických kodexech, úctě k politickým vězňům režimu KSČ, atp. 
 
Z Á V Ě R
    Dnes má být zvolena nová Rada ČT, příští týden má být výjezdní zasedání Stálé komise
PSP ČR pro sdělovací prostředky. V zájmu nás všech se zasaďte o ozdravění poměrů,
alespoň ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.
Bez plurality mohou totiž " bojovníci " 
za svobodu slova nadále cedit, tlumit, nebo úplně nepublikovat  podstatné informace. Např.
někdejších 75,5 % absencí poslance Jana KALVODY při hlasování v plénu PSP ČR, výlet
poslance Michala KRAUSE balonem kolem Sněžky; místo hlasování o lihu a daních v plénu
PSP ČR. Nebo pravdu o svobodomyslném Janu RUMLOVI, který až do úspěšně vedeného
soudního sporu  houževnatě utajoval seznam utajovaných skutečností MV ČR, včetně odchod-
ného příslušníků StB ( zítra se pan senátor bude klanět politickým vězňům režimu KSČ, při
pietě v Jáchymově ) = za rok jsou volby .....


   Kvůli naprosté  věrohodnosti opakuji , že všechna uvedená tvrzení mohu kdykoli průkazně
 doložit .
         S pozdravem a s přáním lepších dní          Bohuslav HUBÁLEK.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doplňující informace
Dopis byl v pátek 25. května 2001, v 8 :53 hod., poslán e-mailem adresátovi a souběžně 
i Českému rozhlasu a České televizi .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Další zpravodajství hodlám zveřejnit do čtvrtka 31. května 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx