Klub dr. Milady Horákové
             působí formálně,
      neuplatňuje hlásané ideje !

Pravda padni,
    komu  padni, 
   bez ohledu na 
   tabuizaci osob 
 a  symbolů !

 

Klub MH : HORÁKOVÁ : pieta : právo = selhávání ............. 20. V. 2001
Ani Klub, ani dcera dr. Horákové nechrání památku! Také rezignují na prosazení práva!
=============================================================
     
===========================================================
Doplňující informace :
1/   Dvoudenní zpoždění vzniklo technickou nemožností odeslat zpracovanou stránku.
       Omlouvám se.
Originál podán doporučeně 20. V. 2001.
2/ Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 27. května 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx