Konfederace politických
vězňů ČR = KPV ČR ,
časopis Věrni zůstaneme KPV/ K 231
( nedůsledně plní proklamované ideje )

Pravda padni ,
komu padni , bez ohledu na tabuizaci osob a symbolů !
 

KPV ČR+časopis=poslužnost=cenzura=politikaření ............. 20. V. 2001
Kritický dopis k selhávání zatím tabuizované rekvizity vlivových populistů
============================================================

===========================================================
Doplňující informace :
1/ Dvoudenní zpoždění vzniklo technickou nemožností odeslat zpracovanou stránku = omlouvám se. Originál podán doporučeně 20.V.2001.
2/ Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 27. května2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx