Konfederace politických
     vězňů ČR = KPV ČR ,
     časopis Věrni zůstaneme KPV/ K 231
    ( nedůsledně plní proklamované ideje )

Pravda padni ,
komu padni, bez
ohledu na
  tabuizaci  osob 
a symbolů!

 

KPV ČR+ časopis = poslužnost= cenzura= politikaření      20. V. 2001
Kritický dopis k selhávání zatím tabuizované rekvizity vlivových populistů.
============================================================
     
      ===========================================================
Doplňující informace:
1/ Dvoudenní zpoždění vzniklo technickou nemožností odeslat zpracovanou stránku
     = omlouvám se. Originál podán doporučeně 20. V. 2001.

2/ Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 27. května 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx