JUDr. Miroslav JIRÁSEK

        Braňme se,
   nedejme škodit nám,
       ani budoucím!
Svobodné noviny=rozpor=JIRÁSEK : JANOŠÍK=neúcta 07. V. 2001
Neuctivé a neupřímné jednání dr. JANOŠÍKA roztrpčilo politického vězně.
=============================================================
JUDr. Miroslav Jirásek,
dlouholetý politický vězeň režimu KSČ, předal ke zveřejnění své stanovisko vůči jednání
PhDr. Rostislava JANOŠÍKA , šéfredaktora a vydavatele Svobodných novin (SN).
PhDr. Rostislav JANOŠÍK
totiž od loňského léta uhýbal snahám o setkání a možnou domluvu. Od podzimu pak ani
nebylo možné se k němu dotelefonovat. Na dopisy neodpovídal. Publikace Úřadu doku-
mentace a vyšetřování zločinů komunismu, převzatá jeho sousedkou, zůstávala rovněž bez
odezvy. Na doporučený dopis s dodejkou, ze dne 14.února 2001, také nereagoval. Teprve
po telefonické urgenci u jeho sousedky, která dodejku podepsala, se ozval a souhlasil se
schůzkou  v úterý 6. března.
Výhrady k práci Svobodných novin
na této schůzce vyslovil i pan Jaroslav AIM, dlouholetý politický vězeň režimu KSČ. Odmítl
další odběr SN. Jednak pro tendenční a štvavé psaní některých přispěvatelů, ale i pro nedů-
věru, vyvolanou jednáním samotného doktora JANOŠÍKA.Téměř úplná nemožnost jaké-
koli komunikace s šéfredaktorem, jeho nedostupnost i utajování podstatných faktů o SN
(výše nákladu, problémy distribuce, řešení úrovně novin, atp.), jsou důvodem většiny kritik
a nedůvěry. PhDr. JANOŠÍK také odmítl sdělit adresu do školy, kde učí  =  pro případ
naléhavé domluvy, když doma nemá ani telefonní záznamník, fax, e- mail. Od jiných však
vyžaduje otevřenost; a ve svých komentářích důrazně tepe nešvary současna. Proto setkání
skončilo neshodou a pracovním rozchodem. Na závěr jsem poděkoval za to dobré, co dr.
JANOŠÍK udělal ( nejenom literárně-historické články v SN ) a prosil ho, aby urychleně
napravil všechny nejasnosti s JUDr. Miroslavem JIRÁSKEM. To ale šéfredaktor  Svobod-
ných novin do dnešního dne neučinil.
============================================================
JUDr. Miroslav JIRÁSEK = veřejné prohlášení :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Doplňující informace:
1/  Každý autor nese právní odpovědnost za svoje autenticky zveřejněné sdělení, v rámci
     svobody projevu.
2/  JUDr. JIRÁSEK dodatečně opravil a upřesnil tyto adresy:
a/  paní ŠIMÁČKOVÁ = TOMÍČKOVÁ LIBUŠE PASSIM, Praha 8, Famfulíkova 6.
b/  pan Pavel DOBROVSKÝ = BETA-DOBROVSKÝ distribuce knih, Praha 4.
c/  pan VOLEK = SKYLLA BOHEMIA s.r.o., Praha 4.

      Příští zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 13. května 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx