Univerzita Karlova + senioři : rektor = faksimile ...................... 06. V. 2001
Iniciativa k užitnosti studia seniorů a odpověď rektora UK.
============================================================
=============================================================
=================================================
Doplňující informace:
Obě faksimile jsou dokumentačním doplňkem ke zpravodajství DOKLAD, rovněž ze dne
6. května 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 13. května 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx