Občanská demokratická strana = ODS

Názory a střety při zrodu, duben 1991.

 
ODS = Kongres = Olomouc = 1991 = strana = vznik ........ 22. IV. 2001
Zakládající kongres ODS, 20. + 21. IV. 1991 = mocenská účelovost na úkor idejí.
==========================================================
Scénář a režie kongresu ODS předznamenaly potíže a politikaření dneška
Jako řádný delegát jsem se účastnil ustavujícího kongresu v Olomouci. Hned od
samotného začátku opakovaně zaznívaly názory, které už všichni znali z mnoha předcho-
zích sněmů a jednání. Teď však bylo třeba rozhodnout závazným hlasováním, o všech
projednávaných tématech. Neuspěl názor, který jsem zastával s řadou jiných delegátů.
Bylo však vyhlášeno, že nevýrazným, leč dostačujícím počtem hlasů, se připouští členství
exkomunistů v nově zakládané Občanské demokratické straně.
Narozdíl od jiných delegátů, dokonce i bývalých politických vězňů režimu KSČ,
jsem vyvodil odpovídající postoj . Nestal jsem se členem ODS a odjel vlakem domů, 
do další práce. Měl jsem před sebou ještě čtrnáct měsíců poslaneckých povinností, jak 
v rámci Federálního shromáždění ČSFR, tak i v přímé službě spoluobčanům. Rozhodně
jsem věděl , že jsem si takto " podkopl " židli k dalšímu působení v oficiální sféře, ale také
de facto uvolnil místo pro favorizované příslušníky " pravicového " klanu.  Zejména pro
takové protagonisty,  kteří nemohou   plnohodnotně  oponovat   a  konkurovat
názorům předsedy Ing. Václava KLAUSE, CSc., neboť: 


A /  I  když jsou nadějnými politiky mladšího věku,  budou  zpochybňováni
       nedostatkem  životních  zkušeností .

B /  Většinu věkových vrstevníků předsedy KLAUSE zase  znevýhodní bývalé 
       členství  v KSČ.

Doplňující informace:
1/ Dnes uvedená sdělení navazují na související zpravodajství DOKLAD, která se dají
    vyhledat na titulní stránce, v rejstříku, podle příjmení zájmových osob.
2/ Scénář a režii kongresu ODS v Olomouci naznačuje také MUDr. Miroslav MACEK,
    na třetí stránce Lidových novin , v sobotu 21. dubna 2001:
      " .... Ten tým kolem Václava Klause vlastně začal budovat novou politickou
              stranu s tím, že Klaus bude předsedou.
.... "
3/ Předseda ODS, prof.  V. KLAUS, v celostránkové inzerci  ( Lidové noviny, Mladá
    fronta DNES, PRÁVO, Večerník Praha = 21. dubna 2001) sobě vlastním způsobem
    hovoří o událostech posledních desíti let. Stojí za přečtení, i za kritické zamyšlení.
   Totožný, celostránkový text, vydaly v tentýž den také krajské deníky uskupení Bohemia
   = Jihočeské listy, Plzeňský deník .... , ovšem bez dovětku Placená inzerce. Zatím čekám
   upřesňující sdělení z několika zdrojů, aby bylo jasné a průkazné, zdali ODS za jeden
   den utratila jen jenom cca půl milionu korun, nebo milion Kč.
      Odpovědnost a ekonomické postoje V. KLAUSE dokumentují statisíce korun , 
       vydané během jednoho dne na klamavou a propagandistickou  inzerci v sobotu
      21. IV. 2001 . Hlasatel férovosti , předseda ODS , tak dává nejčerstvější příklady
      svého pojetí politiky i hospodárnosti , zejména pokud jde o utahování  vlastního
      opasku !  Účelnější využití tolika peněz by částečně ,  ale  i  příkladem ,  pomohlo
      třeba k pořízení chybějících počítačů pro justici , policii , školy ....
      Hlavním přínosem by však byl soulad hlásaných zásad a skutků  =   ještě je čas !

4/ Hospodaření ODS za rok 2000, podle Lidových novin ze dne 3. IV. 200, vypadalo
    takto ( v tis.Kč ): příjmy od státu = 50 000, členské příspěvky = 10 268, sponzorské
    dary =23 334, celkové příjmy = 96 317, celkové výdaje 119 165, ztráta = - 22 848.

Hodnotící zamyšlení:
Aranžmá Olomouckého kongresu ODS jasně posloužilo předsedovi KLAUSOVI, 
aby do vznikající strany prosadil řadu bývalých komunistů, ztotožňujících se s jeho záměry
ekonomicko - mocenskými.
Dnes už téměř všichni vědí, jakým přínosem pro rozvoj státu, a pro naši životní úroveň,
byli např. Ing. Karel DYBA, CSc., Ing. Ivan KOČÁRNÍK, CSc., .... ´
Zpětná zrcátka = účelový vztah k historii a k utrpení:
Václav KLAUS se staví proti tzv. pohledům do zpětných zrcátek, pokud nejde o něho.
Sám ale vždy používá co největší zpětné zrcadlo , když argumentuje svým nečlenstvím 
v KSČ.
Svůj skutečný politický postoj a vztah ke komunistické totalitě projevil Václav
 KLAUS například dvojnásobnou absencí při hlasování o trestnosti jáchymovské
a osvětimské lži ( viz DOKLAD 2001 /III/ 11 ).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 29. dubna 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     Přes mnohonásobné pokusy nepodařilo se kvůli technickým
    potížím odeslání na internet, počínaje neděli 22. dubna 2001
.
   
Omlouvám se.   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx