Občanská demokratická strana = ODS

Názory a střety při zrodu, duben 1991.

ODS = zrod = názory - střety = 1991 = KLAUS .................... 14. IV. 2001
Ustavující Pražský sněm ODS  14. IV. 1991 = nástup mocenské účelovosti.

Delegáti ze všech pražských obvodů se onu neděli sešli v budově bývalého OV KSČ
Prahy 9, která je dnes sídlem Komerční banky a.s., na náměstí Organizace spojených
národů, č.1 = Nonet. Sněmování začalo těsně po 9:30 hod. a trvalo až do odpoledních
hodin, přerušené pouze přestávkou na oběd ( mezi 12:50 až 14: 10 hod. ).
Účelem byla příprava na ustavující Kongres ODS v Olomouci, následující sobotu a neděli = 20. a 21. dubna. Současná politická situace a výběr předsedy ODS byly rovnocennými
tématy takřka celodenních rozhovorů, jak v rámci sněmu, tak i po jeho oficiálním uzavření.

Rozdílnost názorů na členství exkomunistů v ODS
se projevila v mnoha protichůd-
ných diskusních příspěvcích. Proti členství bývalých komunistů a občanů jinak nevyhovují-
cích vystupovali zejména delegáti Bohuslav HUBÁLEK ( Praha 9 ) , a Ing . Jan ZAHRADIL ( Praha 6 ). Argumentoval jsem, že bývalí komunisté si mohou například
založit stranu prozřevších komunistů, aby tak v otevřené politické soutěži uplatňovali své
profesně bohatší zkušenosti, získané v řídících funkcích, na zahraničních stážích, atp. Bylo
by to poctivější vůči hlásaným ideám, a spravedlivější i podnětné vůči lidem; rozhodně ve
prospěch nového Československa. Proti členství exkomunistů neměl podstatné výhrady
tehdejší federální ministr financí, Ing. Václav KLAUS , CSc.

Výběr předsedy ODS  se  v  podstatě zúžil  na jedinou osobu,  ministra a poslance FS
ČSFR, Ing. Václava KLAUSE, CSc. Byl jsem jediný, kdo veřejně oponoval veřejně
míněným názorem  = se zřetelem na možná úskalí nově nastoupeného vývoje = že hlavní
politický úkol pana ministra financí nevidím v předsednictví ODS, ale v úspěšném zakon-
čení ekonomické reformy. Aby například za osm, deset let, neagitovali pohrobci komunis-
mu, že za jejich režimu bylo lépe. Ale aby se jim lidé vysmáli. Aby pracující měli sociální jistoty, jaké jsou ve Spolkovém Německu. Aby i naši důchodci mohli trávit dovolenou na
Kanárských ostrovech, atp. ....
Budoucí primátor Prahy, Ing. Milan KONDR , okamžitě reagoval a přesně ve 12:00 hod . odmítl takový názor , neboť KLAUS je především politik , a tak ho Republika potřebuje
i do nejvyšších funkcí ....

ZÁVĚR:
Historii nezměníme. Ona však  jasně  vytyčuje  příčiny  škod, utrpení  i  úspěchů.
Navazující pokračování, o účasti a odchodu z I. kongresu ODS, chci vydat přesně deset
let od jeho zahájení, 20. dubna 2001..
Do té doby potřebuji najít čas ke zpracování a zveřejňování současnějších událostí, ale i 
k průkaznému odeslání tohoto zpravodajství zainteresovaným osobám. Snad se mi podaří
technicky zvládnout faksimile zajímavého veřejného stanoviska Ing. Jana ZAHRADILA, 
a vydat je deset let od data jeho sepsání ( 18. dubna 1991 ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Další zpravodajství hodlám zveřejnit do pondělí 16. dubna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx