JUDr. Ing. Jaroslav ANDĚL 

                                                           31. III. 2001 
  JUDr. Ing. Jaroslav ANDĚL,
          životní  jubileum.
  
ANDĚL = jubileum = 96 roků = práce + právo  
Rekordman ducha i věku pracuje ve prospěch práva a stability.

JUDr. Ing. Jaroslav ANDĚL, podnikatel, vězeň režimu KSČ, exulant a politik,
narodil se 30. března 1905 v české dělnické rodině. Dělnost, vlastenectví a smysl
pro spravedlnost, dané mu do vínku, předznamenaly celý jeho život.

Ku škodě našeho vývoje po listopadu 1989 je třeba konstatovat, že zejména politikářská
ješitnost a závistivost údajných very important persons = V.I.P. nedovolily , aby talent 
a schopnosti Jaroslava ANDĚLA sloužily Československu v přiměřené státní funkci.
Za součinnosti pochybných hlídacích psů demokracie se o jeho práci informovalo co
nejméně = aby tato mocensky nežádoucí osoba = P.N.G. ( persona non grata ) =
nezískala zaslouženou popularitu a volitelnost do státních funkcí .

A tak se osud tohoto obhájce lidských práv stal obětí absurdních výstřelků =  tentokrát 
ale zaváděných do života celé společnosti, a na její úkor.
Jedině tak lze vysvětlit, proč člověk znalý práva Rakousko-Uherska, Československa,
Švýcarska a Evropské unie, nebyl pověřen třeba řízením naší legislativy. 

Soudobý politik se nemůže hájit neznalostí. Tím spíš, že JUDr. Ing. Jaroslav ANDĚL
nesčíslněkrát adresoval své propracované podněty vrcholným složkám státní moci, tedy
i prezidentovi Václavu HAVLOVI .

Dnešní jubilant, rekordman ducha i věku, je příkladem po mnoha stránkách lidského
konání. Vždyť i v současných dnech stále aktivně a bezplatně pomáhá stovkám poškoze-
ných restituentů, kteří se sdružili ve Svazu občanské sebeobrany = SOS.
Na závěr této životopisné informace patří také přání zasloužilému oslavenci =
mnoho hezkých dní, mezi lidmi dobré vůle 

Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 1. dubna 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx