Univerzita Karlova + senioři : aktivita = urgence              18. III. 2001
Studují jen pro prestižní diplom? Bez ohledu na potíže lidí i státu?
...........................................................................................................................
Urgence ve věci veřejné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   Praha pátek 16. III. 2001

UNIVERZITA KARLOVA, Univerzita III. věku, Praha 1, Celetná 20
Věc : Náprava věcí společných, v obcích, v badatelství

Před více než dvěma měsíci (10. ledna 2001) jsem se na vás obrátil s výzvou o zaměření
na problémy, které jsou řešeny neuspokojivě, nebo vůbec ne.

Z občasných informací v tisku vím, že někteří absolventi vaší univerzity pomáhají při spor-
tovní výchově mládeže. Což je chvályhodné.

Ale i tak vzniká dojem, že převážné množství intelektuálně zdatných lidí se spíš zaměřilo
na prestižní získání diplomu.

Přitom naše společnost naléhavě potřebuje aktivní pomoc při nápravě veřejného dění = ne jenom popisnými komentáři, hořekováním, či hněvivými výkřiky.

Pokud zvážíme existenční rizikovost uplatňované kritiky, jsou lidé třetího věku 
i nejméně zranitelní = na rozdíl od:

1 / samostatně žijících matek s dětmi,
2 / mladých manželství,
3 / lidí v jakémkoli pracovním poměru.


S pozdravem a s očekáváním vstřícného přístupu : Bohuslav HUBÁLEK (adresa).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doplňující informace:
Prvotní zprávu o výše upomínané záležitosti přináší DOKLAD 2001/ I/ 10.
Výše uvedený dopis byl 16. III. 2001 předán podatelně rektorátu Univerzity Karlovy  Můj  komentář:   Podle  skutků  poznáme  se ....
Univerzita III. věku, vedená i navštěvovaná dospělými intelektuály, zřejmě trpí nejméně
jedním z nešvarů tzv. křehoučké demokracie = elitářskou  lhostejností.

Žák základní školy zachránil 25. února 2001dvě mladší kamarádky, když se pod
nimi prolomil led na Hamerském rybníku v Praze 10:

                na břehu v té chvíli netečně stála skupina dospělých lidí .
               Naštěstí  dvě  dětská  tělíčka  neskončila  v  márnici .....
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Další zpravodajství hodlám zveřejnit do neděle 25. března 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx