Pravdy  
 každému přejte!
PSP ČR = zákon = rejstřík = média : lobby ...................... 15. III. 2001
Uzákonit rejstřík nápravy! Slouží v USA, u nás ignorován ....
Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky ..........    15. března 2001
Věc: Rejstřík nápravy = paragrafový návrh novely pro oblast sděl. prostředků.
Přílohy:
Podání k MK ČR a sdělovacím prostředkům, z 30. XII. 1997 = 2 listy
Nezávislý tisk , publikace USIA = jeden výtisk

Vážení ,
předkládám k projednání paragrafový návrh a zdůvodnění, zaměřené na potřebnou
novelizaci v oblasti sdělovacích prostředků = jak jsou obsaženy ve dvou listech přílohy.

Cílem návrhu je stimulace větší odpovědnosti v jedné ze základních služeb pro kvalifiko-
vané rozhodování občanů, nejenom při parlamentních volbách.

Uskutečnění však znamená větší náročnost v práci lidí, kteří se často pasují na
hlídací psy demokracie, aniž by plnili deklarované zásady = někdy i manifestačně
zakotvené do rozličných etických kodexů.

Snad i proto vypracovaný návrh, podaný Ministerstvu kultury ČR a zainteresovaným
složkám (např. Syndikátu novinářů = pod starým i novým vedením), naráží na nelibost
mediální lobby. Jak jinak vysvětlit použití všech tradičních úskoků nedobré byrokracie =
včetně totální ignorace nebo úhybných postojů?
Dokonce i ze strany osob, které se dovolávají zásad, za které jsem vědomě podstoupil
roky ve vězeních režimu KS , za něž tatínek položil život (1949). Že svou licoměrností
urážejí, a devastují veřejné mínění, to jim krátkozrace nevadí .

Avšak daleko větší společenský význam = pro současno = má praktická stránka
návrhu, jehož obdobná varianta už dlouhodobě působí v zemi s tradiční demo-
kracií.

To jsem s potěšením zjistil až čtvrt roku po podání na MK ČR. Dokladem je přiložená
publikace Nezávislý tisk, str.35 (vydavatel USIA REGIONAL PROGRAM OFFICE).
Brožura je dosažitelná v pražské pobočce USIA, Hybernská 7.

Pokud budete považovat za potřebné, rád zodpovím doplňující údaje, podložené také
mnohaletým studiem v různých archivech, stejně jako vedením počítačové databanky = 
se zaměřením na vývoj po listopadu 1989.

S pozdravem a s přáním lepších dní : Bohuslav HUBÁLEK (adresa).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňující informace:
1 / Text přílohy dnešního podání = návrh paragrafového znění a důvodová zpráva =
     jsou zveřejněny ve zpravodajství DOKLAD, 30. prosince 2000.
2 / Dubnová schůze PSP má projednat vládní i poslanecký návrh zákona o provozování
     rozhlasového a televizního vysílání, podle parlamentních tisků č. 717, 780. Tam by
     tematický patřilo ustanovení o rejstříku nápravy v rozhlasech a televizích.
3/ Rejstřík nápravy byl  překvapivě a dosti podivně  pominut při projednávání nového
    tiskového zákona v roce 2000. Ačkoli bylo přislíbeno jeho zařazení do doplňují-
    cích návrhů .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Příští zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 18. března 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx