Komunismus + nacismus : PSP ČR = zákon = selhání ........ 11. III. 2001
Absence 25 nekomunistických poslanců oddálila trestnost jáchymovské lži.
Trestnost jáchymovské a osvětimské lži
byla výrazným prvkem předložené novely tří paragrafů trestního zákona = 198a, 260, 261
= jak je do tisku PSP ČR č.401 zpracoval hlavní předkladatel, poslanec Jiří PAYNE.
Tato novela je v souladu s obdobným zesílením trestních zákonů Belgie, Francie, Lucem-
burska, Německa, Rakouska, Španělska, Švýcarska, atd.
Při obecné rozpravě na 24. společné schůzi,
5. dubna 2000, pak zazněly mnohé závažné názory, včetně připomínky poslance KSČM,
JUDr. Dalibora MATULKY:
" ... proč tuto ochranu chce tento návrh zavést toliko u zločinů, v souvislosti 
s nacionálním socialismem a komunismem , a
proč nikoliv u ostatních ? ... dnes
dochází ke genocidám a zločinům proti lidskosti na celém světě, nebo na mnoha
místech světa ... ".

Odpůrce potřebné novely, tak slovním projevem,  a dílčím způsobem, dovedně
uplatnil humanistickou myšlenku.

Politický vězeň režimu KSČ a odpůrce KSČM, plukovník Luboš HRUŠKA, však 
v duchu této ideje už od roku 1986 budoval meditativní zahradu v Plzni  =  nejenom
myšlenkou, ale i skutkem
. Z hlubokého přesvědčení a nezištně věnoval své dílo všem
obětem zla.


Rozdílem jediného hlasu však poslanci novelu zamítli.
U hlasování totiž chybělo 25 nekomunistických poslanců. Podle presenční listiny
sice měli být v budově = aby plnili svou rozhodovací povinnost = stěžejní závazek vůči
 voličům .

Je pozoruhodné, že hlasování se ale účastnil ministr Miroslav GRÉGR,
předem omluvený kvůli obhajobě vládního zákona v Senátě ČR. Neuhnul, když mu vybyl
čas. Zodpovědně šel uplatnit svůj poslanecký mandát, daný jeho levicovými voliči.


Sdělovací prostředky nepřinesly jmenný seznam absentujících.
Po prostudování a vyhodnocení všech souvisejících dokladů ( výsledky hlasování,
omluvenkový list, stenogramy jednání ) jsem 10.dubna 2000 předal podatelně PSP ČR dvacetpět dopisů se stejným textem, s diferencovaným oslovením níže uvedených adresátů.Text tohoto jednotného dopisu, se třemi otázkami, je zveřejněn ve zpravodajství
DOKLAD, 8. března 2001, jako součást příspěvku o poslanci Ivanu PILIPOVI.  
Adresáti, jak reagovali:
ČSSD:
DOSTÁL Pavel dopisem =obhajoval zákon v Senátu
GRÜNER Václav neodpověděl
CHOBOT František dopisem = bez zdůvodnění absence
TOMÍČEK Rudolf neodpověděl
ZEMAN Miloš neodpověděl
KDU ČSL:  
KALOUSEK Miroslav osobně = mrzí ho zanedbání
KASAL Jan neodpověděl
MÜLLEROVÁ Ludmila neodpověděla
PARKANOVÁ Vlasta dopisem = vysvětlení s podporou novely
SEVERA Pavel dopisem = mrzí ho zanedbání
ŠUSTR Ladislav telefonicky potvrzuje
ODS:  
KLAUS Václav L. JAKL = pan předseda úřadoval
NÁJEMNÍK Václav telefonicky potvrzuje
NĚMEC Stanislav telefonicky potvrzuje
TEPLÍK Tomáš neodpověděl
VOJÍŘ Oldřich neodpověděl
ZÁRUBA Bohuslav neodpověděl
Unie svobody:  
KORBEL Ladislav neodpověděl
KOŘISTKA Zdeněk neodpověděl
KÜHNL Karel neodpověděl
LOBKOWICZ Michal dopisem = mrzí ho zanedbání
ONDRUŠ František dopisem = důvod absence = technický
PAULÍK Vladimír neodpověděl
PILIP Ivan neodpověděl
VLACH Jiří dopisem = mrzí ho zanedbání

Další vývoj trestnosti jáchymovské a osvětimské lži:
Obnovenou novelu, jako tisk č. 599, podal opět poslanec Jiří PAYNE, už 11. dubna
2000. Tisk spolupodepsalo 83 poslanců. Jsou mezi nimi téměř všichni, kteří zanedbali
hlasování 5. dubna, vyjma poslanců :

ČSSD = DOSTÁL, GRÜNER, CHOBOT, TOMÍČEK, ZEMAN Miloš.
KDU ČSL = PARKANOVÁ
ODS = KLAUS , ZÁRUBA
US = LOBKOWICZ Michal
Zmíněná novela byla schválena 20. září 2000,
na 27. schůzi PSP ČR. Z celkového stavu 200 poslanců bylo přítomno 188. Pro uzáko-
nění projednané novely trestního zákona hlasovalo 97 poslanců. Proti bylo 86. Pět poslan-
ců se nerozhodlo a zdrželi se hlasování.

Z pravicových poslaneckých klubů v jednací síni chyběli:
KDU ČSL: ŠUSTR Ladislav ( chyběl i 5. dubna )
ODS: BENDL Petr , KLAUS Václav ( chyběl i 5. dubna )
Výsledkem je zákon č. 405/2000 Sb., ze dne 25.října 2000. 

Doplňující údaje o PSP ČR, o KPV ČR, o médiích:
PSP ČR =
Pravicové poslanecké kluby nevydaly ucelený rozbor, zejména k hlasování 5. dubna 2000.
Taktéž taktizovali jejich členové, při různých veřejných vystoupeních ( doloženo v dalším
doplňujícím údaji ).

KPV ČR = Konfederace politických vězňů ČR
Její čelní představitelé při každé příležitosti hovoří jako důslední zastánci principů
demokracie, včetně odkazu národních velikánů.

Proto na slavnostním shromáždění  k 50. výročí popravy JUDr. Milady HORÁKOVÉ,
uspořádaném 27. června 2000 v pražském Žofíně, manifestačně zněla dekorativní a obec-
ně zaměřená slova, nebo zjišťující a neosobní výčitky.
Bohužel to platí pro všechny řečníky KPV ČR, i pro čestné hosty, jimiž byli např. poslanci
Václav KLAUS, Karel KÜHNL, Jan KASAL.
Nejpodrobnější informace o této akci , včetně přepisu pronesených projevů, přinesl
Zpravodaj KPV ČR, č.3 / 2000. Na základě toho je zřejmé:
Nenašel se nikdo, kdo by žádal ( nebo sám podal ) poctivé vysvětlení k selhání při
zákonu o trestním postihu za jáchymovskou a osvětimskou lež.
Tím spíš, že už v té
době byl nepozvaným iniciátorem podán obnovený návrh zákona.

Média , včetně Necenzurovaných novin:
Zejména celostátní sdělovací prostředky mají své stálé parlamentní redaktory. Ne
vždy však potřebné informace projdou přes různá "síta", v patřičném rozsahu, nebo vůbec.

Bylo by více dokladů pro toto tvrzení. Namátkou jsou to třeba skutečnosti, uvedené
v internetovém zpravodajství DOKLAD 4. ledna 2001.

Bohužel, podobné síto zřejmě působí i v Necenzurovaných novinách. Jak jinak
vysvětlit, že Petr CIBULKA dodnes neotiskl seznam 25 poslanců a kopii dopisu k jejich
absenci 5. dubna 2000? Ačkoli si tyto aktuální údaje sám vyžádal, při osobním setkání
11. května 2000.

Zhodnocení:
Navzdory deklarovaným zásadám, a nutnosti odpovědné soudržnosti deseti milionů, 
ve světovém moři šesti miliard obyvatel planety, bují  u nás nepečlivost a krátkozraké politikaření.

     Cesta nápravy vede přes důsledné prosazování souladu slov a skutků.
...................................................................................................................................
Příští zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 15. března 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx