Svatováclavské sousoší, Praha

                                                                            
         Braňme se,
    nedejme škodit nám,
         ani budoucím!
PILIP + PSP ČR : Kuba + komunismus = 3 dopisy                      08. III. 2001
Vysvětlí poslanec Ivan PILIP podivný nesoulad pohnutek a činů svého antitotalismu?

Dopis ve věci veřejné ..................................................................          Praha čtvrtek 8. března 2001

Ing. Ivan PILIP , poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Věc : Urgence odpovědí na dva níže uvedené dopisy = o nesvobodě, totalismu

Vážený pane poslanče,
v souhrnu předkládám dva dopisy, na které jste dosud patřičným způsobem nereagoval, ačkoli se úzce
dotýkají témat, velice často medializovaných.
Proto očekávám, že se vysvětlíte , a na pravou míru uvedete všechno, co by mělo být samozřejmostí pro
otevřené a poctivé jednání = zejména všech osob veřejného zájmu, a dobrovolně převzatých závazků.

S pozdravem a s přáním lepších dní : Bohuslav HUBÁLEK, Praha 9, Českolipská 19.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SOUHRN:

1 ) Dotaz ve věci veřejné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Praha pondělí 10. IV. 2000

Ing. Ivan PILIP,  poslanec PSP ČR
Věc : Absence při závěrečném hlasování o tzv. osvětimské lži

Vážený pane poslanče,
podle úředního dokladu nepatříte mezi poslance omluvené ze zasedání společné schůze
PSP ČR, ve středu 5. dubna 2000. V hlasování z tohoto dne ( pořadové číslo 51 ) však
není zaznamenáno Vaše stanovisko = z důvodu nepřítomnosti v jednacím sále PSP ČR.
Přitom se jednalo o rozhodnutí, které je všeobecně závažné a potřebné, nejenom pro
Českou republiku. Obdobné ustanovení trestního zákona je totiž uznávanou součástí
právního řádu mnoha evropských zemí - Francie, Německa, Švýcarska, atp. Tato skuteč-
nost je doložena např. v informačním podkladu Parlamentního institutu č.5.137/ 1999.
Buďte tak laskav a v zájmu deklarovaných zásad, včetně potřeby otevřené a odpovědné 
informovanosti občanů, písemně odpovězte na níže uvedené otázky:

1 / Uplatnil jste nějaký pozměňovací návrh zmíněné novely trestního zákona, při projedná-
     vání ve výborech PSP ČR ?
Pokud ano :
a/ Kdy a ve kterém výboru ?
b/ Jak byl pozměňovací návrh formulován ?
c/ Jaký byl výsledek hlasování o tomto pozměňujícím návrhu ?

2/ Jaký byl důvod Vaší neúčasti při závěrečném hlasování o zmíněné novele tr. zákona 
    ve společné schůzi PSP ČR?

3/ Hodláte v PSP ČR iniciovat projednávání obdobné novely, s trestností tzv. osvětimské
     i jáchymovské lži = kdy ?

S pozdravem a s přáním úspěšné práce,  Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 ) Dopis ve věci veřejné                                                                                   Praha 7. února 2001   

Ing.  Ivan P I L I P, poslanec  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Věc: Osud Kubánců, které jste navštívili před uvězněním    

Vážený pane poslanče,
     vítám Vás ve vlasti, po návratu z věznění v Kubánské republice. Řekněte však, jaký osud potkal Kubánce,
které jste navštívili na tzv. Ostrově svobody? Byli také obviněni, a budou trestáni? Co je vůbec čeká, kdo jim
teď může pomoci?  Bohužel, o této závažné skutečnosti jsem nezaznamenal žádnou zmínku v tisku, v televizi,
ani v dnešním Radiofóru Českého rozhlasu ( 17:10 až 17:50 hod. ).
     Očekávám Vaši odpověď na tuto záležitost, i odpověď na tematický související dopis, který jsem Vám
přes podatelnu PSP ČR poslal 10. dubna  2000.  Dodnes je bez odezvy.

     S pozdravem a s přáním lepších dní     Bohuslav   H U B Á L E K ( adresa ).
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Doplňující upozornění:
V příštím zpravodajství se podrobněji vrátím k selhání všech 25 nekomunistických
poslanců při závěrečném hlasování o novele trestního zákona, 5. dubna 2000.
Už proto, že někteří dokázali selhání vysvětlit, omluvit se, a později i chybu napravit.

Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 11. března 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx