Svatováclavské sousoší, Praha

                                                              
        Braňme se,
    nedejme škodit nám,
        ani budoucím!
ÚDV + IMV = zákon = postih - obohacování + atd.               04. III. 2001
Inspekce se zabývala přestupky a snad i trestnými činy ...( neoprávněný prospěch ).
Trestní oznámení proti ÚDV u Inspekce MV a supervize MV

30.duben 1998:

Ještě dřív, než nynější ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřovaní zločinů komunismu
(ÚDV), pplk. Mgr.Irenej KRATOCHVÍL vystřídal ve funkci svého předchůdce (= Ing.
Marián GULA), řešila IMV (Inspekce ministra vnitra)  trestní oznámení na selhání služebně
mezilidských vztahů v ÚDV. Neodůvodněnost tr. oznámení ze 30. dubna potvrdil dozoru-
jící státní zástupce; nešlo totiž o trestný čin. Proti tomuto rozhodnutí se neodvolala
 žádná ze sporných stran.

15.říjen 1998:
Ředitel Archivní a spisové služby MV, Mgr. Jan FROLÍK podává k odboru supervize
MV podnět k prošetření možného úniku utajovaných skutečností = kompromitujících
údajů, v záležitosti bavorská televize a spisovatel Ota FILIP. Tyto materiály měl zapůjčené
dokumentarista, pracovník ÚDV. Možný únik dotyčných utajovaných skutečností však
spadal pod amnestii prezidenta ČR, vyhlášenou 3. února 1998. Proto vyšetřovatel případ
odkládá, vázán tímto aktem prezidenta ČR, pana Václava HAVLA.

2.prosince 1998:
Hned při slavnostním uvedení nynějšího ředitele ÚDV do funkce došlo k medializovanému
incidentu. Výsledkem bylo trestní oznámení, které podal 2. prosince 1998 tehdejší tiskový
mluvčí ÚDV, poručík Tomáš HORNOF. Popis rozsáhlé aféry je v dobovém tisku.  
Vyšetřovatel případ odložil. Proti tomuto rozhodnutí se neodvolala žádná ze sporných
stran.

16.listopad 1999:
Inspekci MV byl z ÚDV zaslán poznatek a požadavek na prošetření možného trestného
činu; v roce 1993 došlo k uzavření služebního poměru policisty, aniž dotyčný splnil vojen-
skou základní službu. Jako nevoják tudíž neměl zákonný nárok na zařazení do služebního
poměru u Policie ČR. Na tento trestný čin, jehož se dopustili nejen tehdejší ředitel ÚDV,
ale i přijatý uchazeč, se vztahuje promlčecí lhůta 5 let.

Nutný dovětek:
1 / Ačkoli takřka všechny popsané případy byly ve své době předmětem několikadenního
zájmu celostátních sdělovacích prostředků, nezaznamenal jsem plnění tiskového zákona,
který v obdobných případech ukládá zveřejnit dodatečné sdělení o závěrečném stavu.

2 /
Nejenom problematika ÚDV je sdělovadly až příliš často podávána stejně povrchním 
přístupem, a provázena nedůsledným řešením.

3 / Proto, v zájmu odpovědné nápravy věcí společných, vědom si dalších pomluv a vlivo-
vých diskriminací, podávám podnět k Právnímu odboru MV ČR.

Drasticky řečeno, je to udání, směřující proti možnosti hmotného i morálního okrádání nás
všech = i těch, které takové udání pohoršuje = pokud se jich příkoří nebo trestná činnost
přímo a bytostně nedotýkají. Byť by to bylo týrání dítěte v nejbližším okolí, atp. Nejsou
totiž zvyklí " hasit požár na sousedově střeše ".


4 / V souvislosti s ÚDV, a s vyšetřováním Inspekcí ministra vnitra, dnes ještě
předkládám dvě další sdělení.

 

Příští zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 8. března 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx