Pravdy
 každému přejte!
POLYGON + BENEŠ : informace - pravdivost ....................  01. III. 2001
Proč spisovatel Jan BENEŠ v Polygonu nepřesně informuje?
Dopis ve věci veřejné                                                           1. března 2001 = e-mail

POLYGON = ČESKÝ EXILOVÝ ČASOPIS
Věc : Upozornění na nepřesné informace

Už před rokem jsem chtěl upozornit, že spisovatel Jan BENEŠ uvádí v Polygonu  mylné
informace. Bohužel, letos se to opakuje, a tak se ozývám, k oběma případům: 

1) V Polygonu 1/2000, str. 46-47, píše o Benešově státním reálném gymnasiu (BSRG)
     v tehdejší Praze XIX - Dejvicích. Shodou okolností  jsem byl  také jeho studentem, 
     až do druhého zatčení Státní bezpečností, v roce 1949.
     Teprve po návratu z vězení jsem se dověděl od bývalých spolužáků, že profesor
     přírodopisu, RNDr. Vladimír MALÝ(ze studentských songů celopražsky známý
     Pelčus = ... carára Pelčus to je vůl ... ), byl v roce 1951 odsouzen k smrti, za vyvraž-
     dění sedmi Němců, v květnu 1945.
     Spisovatel Jan BENEŠ tohle nezmiňuje, pouze píše, že Pelčus byl pověšen, kvůli
     udavačství pro Gestapo. Ve skutečnosti, snad i vlivem předchozích aktivit v KSČ, 
     byl trest smrti změněn a postupně snižován, takže v roce 1962 došlo k podmíneč-
     nému  propuštění do civilního života. Daleko podrobněji o tom psal také bývalý
     student BSRG, Ing. Jiří POKORNÝ, v Lidové demokracii, 13.prosince 1990. Ten 
     mě v minulých dnech znovu ujistil :  RNDr. Vladimír MALÝ nebyl popraven.
     To také vyplývá z faktografického sborníku Vykonané tresty smrti Československo
     1918 - 1989
,  kde Vladimír MALÝ není uveden. 
     Přitom se jedná o uznávanou historickou studii,  kterou vydal  Úřad dokumentace 
     a vyšetřování zločinů komunismu v loňském roce = pod dvouletým vedením součas-
     ného ředitele, pplk. Mgr. Ireneje KRATOCHVÍLA.

2)  S názvem Co vlastně je doopravdy, v Polygonu 1/2001, na straně 37, spisovatel Jan
     BENEŠ opět nepřesně informuje, tentokrát o výrazné osobnosti protikomunistického
     odboje. Nic proti tomu, aby plukovník v.v., Pravomil L. RAICHL (ne tedy Reichl) 
     byl generálem. Skutečnost je však jiná, což je ověřitelné zejména v Seznamu osob
     vyznamenaných při příležitosti 28. října 2000. Tehdy byl plukovníkovi v.v., Pravomilu
     L. RAICHLOVI, udělen Řád bíleho lva.  Nebyl však povýšen do hodnosti generála 
     (nejenom podle ověření v Ministerstvu obrany ČR).

V zájmu průkazného a přehledného informování by ani ve vašem časopisu nemělo
docházet k tak zkreslujícím, byť čtivým, údajům. Už také proto, že každé perio-
dikum se stává v okamžiku svého vydání historickým pramenem = dokumentem 
pro pozdější nepamětníky badatele, novináře, atp. Nehledě na okamžité působení.
S pozdravem a s přáním úspěšné práce     Bohuslav   H U B Á L E K ( adresa ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 4. března 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx