Pomník + starosta + Praha 1 : oběti - komunismus .............. 25. II. 2001
Starostova jasná odpověď mnohé napravuje a uvádí bližší údaje = faksimile
Doplňující informace:
1 / Urgence jsem psal právě proto, že jsem dostával toliko neúplné a oficiálně nepotvrzené
informace. Závazné bude teprve zveřejnění schválených rozpočtů na rok 2001. To je
zřejmé i z únorového dopisu pana starosty.
Jenže rozpočty budou dosažitelné až na rozmezí února / března = listiny, nebo internet.
 Pak teprve bude jasné, kolik peněz má stát výstavba Pomníku obětem komunismu.
I tak se domnívám, že uchování pietního místa u svatováclavského sousoší je nejlepším  
a vžitým řešením. Tím spíš, že šest milionů Kč ( a možná i mnohem víc ) lze věno vat na
zmírnění akutních nedostatků současnosti.

2 / Bohužel, zatím i Konfederace politických vězňů ČR ( KPV ČR ) nezaujímá odpověd-
né stanovisko. Ani ve svých časopisech, ale ani připomínkami na tiskových konferencích
starosty Prahy 1, či placeným prohlášením ve svobodných sdělovacích prostředcích.

3 / Dnešní informace souvisejí se zpravodajstvím DOKLAD 2000/ XII/ 02+ 2001/ I/ 29+
II/12. Průkazným způsobem je pošlu panu starostovi, Ing. Janu BŰRGERMEISTEROVI,
i předsedovi KPV ČR , JUDr. Stanislavu DROBNÉMU.

.
Další zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 1. března 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx