Únor 1948:
 
Sjezd závodních rad,
        
= STÁVKA =
    
Jan  MASARYK!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hrstka statečných, z 8000 delegátů, na Sjezdu závodních
rad v Praze, 22.II.1948, hlasovala proti uzurpátorství KSČ.
Tedy i proti jednohodinové stávce, která proběhla před
53 roky, za odporu mnoha prozíravých, leč "obyčejných " lidí .

Tradičně oslavovaný Jan MASARYK , stejně jako další ministr,  armádní generál  Ludvík SVOBODA, však šli 
" s lidem ".

Alibistické postoje obou jmenovaných ministrů umožnily
formální legalitu tzv. vlády obrozené Národní fronty. Ale
i toho,  co následovalo . Jak v  celospolečenské  tragédii,
tak i v jejich osobních životech .

1948 = J. MASARYK + L. SVOBODA = nesvoboda ........... 24. II. 2001
Selhání demokratických politiků znemožnilo "finlandizaci" Československa.
Ležérní sebejistota a chaotické jednání čelných představitelů nekomunistických stran,
jakož i nemoc a slabost prezidenta Edvarda BENEŠE, umožnily nastolení totalitního
režimu Komunistické strany Československa, v únoru 1948. Skutečností zůstává, že
protestní demisi podalo pouze 12 členů vlády, z celkového počtu 26.

Nestatečnost Jana MASARYKA a chytračení Ludvíka SVOBODY, legalizovaly ustavení
" obrozené " vlády Klementa GOTTWALDA. Když k tomu přičteme předúnorové politi-
kaření všech jmenovaných, nedivme se a poučme se. Bylo více varovných skutečností.
Nejenom potupné odstoupení od Marshallova plánu, s bonmotujícím Janem MASARY-
KEM. Ale i zabíjačková turné dr. Petra ZENKLA, uznávaného lídra národních socialistů
 = prakticky ve zlomových dnech února 1948!
Je závažným dluhem dějepisných učebnic a všeobecné občanské výchovy, že místo oslavy těch několika statečných, ze Sjezdu závodních rad v únoru 1948, bují
apologetika a mýtizace nezodpovědného jednání " našich  oblíbenců ".   Bohužel,
nejenom tehdejších, ale i pozdějších ( DUBČEK, SMRKOVSKÝ, a opět Ludvík
SVOBODA ) !

Únor 1948 je dokladem  nejenom  o  demagogii, zlobě, chytračení.
Svědčí také o statečnosti a prozíravosti tehdejších " obyčejných " lidí, což je vzorovým příkladem pro dnešní dny.

.................................................................................................................................................................................:
  Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 25. února 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx