III. odboj = zneužití = přednášky = MÁLEK = FF UK......... 22. II. 2001
Odezva dr. Jiřího MÁLKA = elitářství , mentorování, diskriminace.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1/ Faksimile odpovědí PhDr. PaedDr. Jiřího MÁLKA = odezva ve věci veřejné
2/ Upozornění = odpovědi souvisejí se zpravodajstvím DOKLAD 2001 /II /11
3/ Stanovisko Bohuslava HUBÁLKA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanovisko Bohuslava HUBÁLKA:
Většina nedostatků vývoje po listopadu 1989 je zaviněna politikářským přístupem k řešení
dílčích , i celospolečenských problémů = vytvářením mýtů , nedostatkem odpovědnosti, 
kontroly, i patřičných postihů. K tomu ještě přispívá omezování svobody projevu nežá-
doucích osob k určitým tématům (viz zpravodajství DOKLAD, rejstřík osob, např. Karel
KRYL).

Političtí vězni režimu KSČ = jako celek, včetně submisivních jedinců = se tak stali
politickou a dekorativní rekvizitou současného establishmentu.

Podobně se však choval i komunistický režim k zakládajícím členům KSČ. Rovněž byli
slovně uctíváni. Navíc dostávali mimořádné důchody, občas byli ověnčeni medailí. 
Ale v tom rozhodném stáli mimo = byli bez praktického vlivu na řešení věcí podstatných.
Formální uctívání, pokrytecká tabuizace, se uplatňují nejenom vůči politickým vězňům, ale chrání také tzv. uznávané veličiny politické sféry. Dříve i "vynikající" bankéře a finanční
odborníky.

Každý, kdo si dovolí kritizovat prohřešky protěžovaných osob,  vystavuje se invektivám, že je teatrální, psychicky exaltovaný, odborně a morálně nekompe-
tentní , atp.

Zažil jsem to jak od bolševiků, tak i od tzv. pravicových kolegů. Dokonce i v rámci
Konfederace politických vězňů.

Lapidárním vysvětlením a obranou proti zlobě rozličných klevetníků je věta, kterou o mně
pronesli vedoucí soudruzi, na stranické schůzi stavební správy : " von je taková svině, 
že na něj nic nemáme "
= nerozkrádal jsem, nešlo nic " kriminalizovat ".
  Nedal se
tedy kriminalizovat ani můj podnětem obvodní prokuratuře, v jehož důsledku jsem přiměl
dotyčné vedení stavební správy k nápravě značného mzdového poškození provozních
dělníků .

Takže i nadále, s čistým svědomím, proti kořistnictví a diskriminacím  =  byť by
pachateli byly sebeuctívanější celebrity a vlivové klany.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 25. února 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx