ČT - "stávka" - odbory - právo - průkaznost ............................. 18. II. 2001
Upřesní profesorka Právnické fakulty "stávkové" mlžení šéfa odborů & spol.?
Dopis ve věci veřejné .............................................................................. Praha pátek 16. II. 2001

Prof. JUDr. Marie KALENSKÁ , DrSc., PF UK
Věc: Nezávislý právní pohled na kauzu ČT = SONDY č.6 / 2001

Vážená paní profesorko,
buďte tak laskava a doplňte sdělení, uvedená ve Vašem spoluautorském pojednání,
 ohledně krize v České televizi, na přelomu roků 2000 / 2001.

Předseda ČMKOS mi včera odpověděl, prostřednictvím svého sekretariátu na žádost,
 aby nejenom slovy, ale i čísly paragrafů a zákonů podepřel svá tvrzení o stávce v ČT. Průvodní list však, místo osobní argumentace předsedy ČMKOS, se odvolává na přilo-
žené SONDY, str. 4 = Nezávislý právní pohled na kauzu ČT.

Samozřejmě, že ještě před svými dotazy jsem prostudoval zákon č.2/1991 Sb. O kolek-
tivním vyjednávání, obzvláště § 16, odstavec 2 = Stávkou se rozumí  částečné  nebo
úplné přerušení práce zaměstnanci.

Také Evropská sociální charta, zveřejněná ve Sdělení MZV ČR č.14/2000 Sb. m.s.,
zejména její Čl.16, bod 4, nerozmělňuje definici stávky, jako takové. Vzhledem ke kole-
giální i masivní propagandě většiny sdělovacích prostředků považuji za nutné, aby zásadně
zazněly jasné pojmy a věcná argumentace,  na základě zákonů,  či  judikátů. To by také
mělo vnést  pořádek  do správy věcí společných,  ale i do  právního  povědomí  široké
veřejnosti .
S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňující informace:
Originál uvedeného dopisového textu byl předán v podatelně Právnické fakulty Univerzity Karlovy ( PF UK ), 16.února 2001, dopoledne.  
Také ČMKOS = Českomoravská komora odborových svazů . Spoluautorkou  prof.
KALENSKÉ je JUDr. Dagmar BUREŠOVÁ.

Jenom malý zlomek publikovaného právního názoru obou autorek je věnován
problematice stávky. A tak v rozsáhlém článku, na novinovém formátu 30x42 cm,
není osvětleno to podstatné = adresné údaje a vzorové příklady.


S problematikou krize v České televizi souvisejí informace, zveřejněné ve zpravodajství
DOKLAD = prosinec 2000 = 21. + 23. + 25. + 28. + 29. + leden 2001 = 3. + 4. + 8.
+ 14. + 15. + 21.=2x + únor 2001
= 1. + 18.(=dnešek) .
....................................................................................................................................................................................
Další zpravodajství hodlám zveřejnit ve středu 21. února 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx