Pomník + starosta + Praha 1 - oběti : komunismus ................                                    12. II. 2001
Výzva k vydání informací, jako pokus o mimosoudní řešení.
Výzva ve věci veřejné                                                                Praha 12.II.2001 = e-mail ve 23:07 hod.

Starosta Úřadu městské části Praha 1, Ing. Jan BŰRGERMEISTER
Věc:  Výzva k vydání informací , jako pokus o mimosoudní řešení  

Pane starosto,
    dosud jste neodpověděl na předchozí dotazy, obsažené také v e-mailových dopisech ze 2. prosince 2000
a 29. ledna 2001. Proto Vás žádám, abyste na úterní tiskové konferenci ( 13. II. 2001 ) sdělil plánované peněžní výdaje, vztahující se:
a) k pomníku obětem komunismu,
b ) k tramvajové dopravě v podélné ose Václavského náměstí.

      Bohužel, podobnou netečnost, jako je ta Vaše,  projevoval  i tehdejší ministr vnitra Jan RUML,  než po
prvním soudním stání v roce 1997 pochopil,   že MV ČR prohraje spor -  a odtajnil seznam utajovaných
skutečností MV ČR,  včetně odchodného příslušníků StB.

Tehdy ještě neexistoval zákon o poskytování informací. I tak jsem uspěl. Byl bych velice nerad,  aby naše
 justice musela řešit záležitost naprosto jasnou  =  a tím byla odváděna od jiných rozhodování.

Proto ještě zasílám tuto urgenci,  nejenom  jako další výzvu k vydání požadovaných informací, 
ale i jako pokus o mimosoudní  vypořádání .  
    S pozdravem Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).

.
Další zpravodajství zveřejním nejspíš v neděli 18. února 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx