In memoriam
 III. odboj a oběti
    režimu KSČ
Pietní místo III. odboje,
Praha, Václavské nám.
 
III. odboj - KPV ČR = zneužití = přednášky = FFUK ........ 11. II. 2001
Kdo z přednášejících členů KPV zavádí totalitní způsoby na FFUK?
Dopis ve věci veřejné                                                                                                       Praha 10. února 2001
( DORUČENKA )            

PhDr. PaedDr. Jiří MÁLEK 182 00 PRAHA 8 Štíbrova 1218
Věc : Přednášky ke III. odboj , jejich diskriminační podmínky

Pane doktore,    
  teprve včera jsem získal nabídkovou listinu Přehled přednášek k III. odboj v let.sem. 2001 na FFUK.
Za jejím bodem15/ je sdělení, jehož závěr odpovídá atmosféře totalitního státu, bolševickým praktikám:
... Pozn.: podmínkou přednášejících členů KPV a býv. pracovníků ÚDV bylo, že se přednášek nezú-
častní nikdo z vedení ÚD , ani osob, které jsou s ním ve styku. V Praze 18.ledna 2001.
Podepsán zřejmě J. MÁLEK.


Pro naprostou průkaznost však žádám Vaše písemné vysvětlení, jaké pohnutky vedou 
i Vás k tomu, abyste jako přednášející člen KPV, diskriminoval jiné občany?
1 ) Omezováním přístupu na akademickou půdu.
2 ) Zabraňováním svobodě poznání a výměně názorů.

Své dotazy vznáším s plným vědomím Vašich zásluh o soudní usvědčení agenta StB, tzv.
majora Krále = dr. V. CHALUPA.

Současně mě napadá, budu-li vykázán, až někdo z případných zviditelňovačů bude před-
vádět svou "státotvornost" hovory o odbojové činnosti, např. mého tatínka? Bohužel, od
listopadu 1989 se často setkávám s podobnými licoměrníky, byť by = mimo řečnění = 
udělali někdy také něco přínosného. Pak se ovšem ptám, co je jejich prvořadou
motivací ?


S pozdravem a s přáním lepších dní     Bohuslav   H U B Á L E K ( adresa ).
........................................................................................................................
Doplňující informace:
Uvedený text byl odeslán v sobotu 10. února 2001. Souběžně a doporučeně také předse-
dovi KPV ČR = k vyjádření veřejného stanoviska. Při přepisu do internetové podoby
došlo pouze k některým grafickým změnám ( kurzíva, tučné písmo, řádky ). Jenom v případě položky 15/, v přehledu, doplňuji chybějící titul CSc.
KPV = Konfederace politických vězňů
ÚDV = Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
* = Miloslav = SEŠITY 2 =ÚDV=Vykonané tresty smrti Československo 1918-1989
HUBÁLEK Bohuslav je členem čestného ( neplaceného ) kolegia ředitele ÚDV
KRATOCHVÍL Irenej, Mgr. současný ředitel ÚDV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
Přehled přednášek k III. odboji v let. sem. 2001 na FFUK (přepis nabídkového listu)
 01/ PhDr. Zora DVOŘÁKOVÁ, CSc. - Pokus o atentát na tři ministry = 21. 2.
02/ PhDr. PaedDr. Jiří MÁLEK - Agent StB " Mjr. Král " = 28. 2.
03/ PhDr. Zdeněk VALIŠ - Milan* Choc = 7. 3.: (* dle dokumentů ÚDV= Miloslav)
04/ JUDr. Jan POSPÍŠIL - JUDr. Karel Vaš = 14. 3.
05/ Ing. Adolf RÁZEK - Čihošť = 21. 3.
06/ JUDr. Jan POSPÍŠIL - Světlana = 28. 3.
07/ JUDr. Ing. Lubomír BLAŽEK - Tábory nucených prací = 4. 4.
08/ PhDr. PaedDr. Jiří MÁLEK - Justiční vražda Vladimíra Cermana = 11. 4.
09/ MUDr. Jiří KRBEC, CSc., prof. - Leopoldov, svědectví lékaře = 18. 4.
10/ Mgr. Pavel ŽÁČEK - téma neuvedeno = 25. 4.
11/ Mgr. Pavel ŽÁČEK - téma neuvedeno = 2. 5.
12/ Ludmila PETRÁŠOVÁ - Vězeňské tábory v jáchymov. uranových dolech = 9. 5.
13/ PhDr. Zdeněk VALIŠ - Vojenský pokus o převrat = 16. 5.
14/ Mgr. Jan KALOUS - Sovětští poradci ... = 23. 5.
15/ PhDr. Zora DVOŘÁKOVÁ, CSc.- Zelená internacionála = nedatováno

Přednášky se budou konat vždy ve středu v budově FFUK v Praze 1 Palachovo nám.,
3.patro , v 16:40 hod.
Pozn.: podmínkou přednášejících členů KPV a býv. pracovníků ÚDV bylo, že se
přednášek nezúčastní nikdo z vedení současného ÚDV, ani osob, které jsou s ním
ve styku. V Praze 18. 1. 2001.
J. Málek ( = podpis ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatečný dopis z neděle 11. II. 2001 = dr. MÁLKOVI a předsedovi KPV ČR
Věc: Písařské chyby v dopise z 10.II.2001 = omluva + doplnění

Pánové,
včera jsem přehlédl chybu v domovním čísle č.1218, a v přepisu data z nabídkové listiny
přednášek na FFUK. Mylně jsem místo letoška napsal rok 2000, což se nemá stávat,
zejména v kritickém dopisu. Ale Errare humanum est, zvláště když se chyby s omluvou
přiznají, vysvětlí a napraví. Bylo by vhodné, aby se tak dělo všeobecně. Obzvláště pak 
v muklovských vztazích.

Obrazně řečeno, chceme-li čisté dílo, nelze ho provádět nečistými prostředky. 
To platí v chirurgickém sále, stejně jako v mezilidských vztazích.

Bohužel, KPV ČR má v tomto směru ještě další dluhy. Už i tím , že mnohým politickým vězňům režimu KSČ jsou diskriminačně uzavřeny stránky muklov-
ských periodik .

Proto jsem otevřel v červenci 2000 internetové zpravodajství DOKLAD, na
adrese
volny.cz/doklad-hubalek . Abych mohl zveřejňovat informace jinde nevyslo-
vené. Ať už z klanových, nebo ze "státotvorných" důvodů . Ne abych se okázale
a grafomansky zviditelňoval, např. psaním o tom , co Masaryk mínil svým dílem,
nebo co si vůbec vlastně myslel.

A tak podle zásady poctivého jednání = padni , komu padni, na internetu zveřej-
ňuji i diskriminační počin soudobě tabuizovaných osob, jimiž obecně a bezesporu
jsou také někteří  političtí vězni režimu KSČ.

S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK ( podpis, adresa ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další zpravodajství hodlám zveřejnit nejpozději zase v neděli.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx