Vláda + BŘEZINA + analýza = nedostatky = náprava .....                                   04. II. 2001
Zatím jen počáteční, náznakové informace, o nedostatcích v poradních orgánech.
Žádost ve věci veřejné                                                                                          Praha 4. února 2001

Ing. Karel BŘEZINA, ministr a vedoucí  Úřadu vlády ČR 

Věc: Analýza 27 poradních a pracovních orgánů vlády = dořešení

Vážený pane ministře,

    deník PRÁVO otiskl 15. ledna t.r. sdělení o závažných nedostatcích ve většině poradních  a pracovních
 orgánů vlády. Má to vyplývat z analýzy, kterou jste vypracoval. Pro konečné řešení uvažujete dobu jednoho
roku. To ale znamená, že ještě po řadu měsíců by měla být plně proplácena nepečlivost vedoucích, a lajdác-
ká práce, v útvarech jim svěřených? Je záslužné, že jste otevřel tento problém. Rozhodně je však třeba ještě
zveřejnit alespoň následující údaje:

a/ Jaká preventivní opatření mají zmírnit, nebo i odstranit, dosavadní funkční nedostatky?

b/ Množství a druhy penalizačních postihů, na základě úvodních zjištění?

c/ Kolik zaměstnanců pracuje v dotyčných poradních orgánech?

d/ Jaký je průměrný plat ve zmíněných útvarech?

              S pozdravem a s přáním lepších dní:                                          Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
..................................................................................................................................................................
Doplňující informace:
Výše uvedený dotaz byl odeslán e-mailem v neděli 4.února 2001, ve 21:43 hod. 
Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 11. února 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx