Pravdy
  každému přejte!
Česká televize : odbory : FALBR : "stávka " : zákony .... 01. II. 2001
Zdůvodní JUDr. FALBR "stávku" v ČT nejen slovy, ale i čísly paragrafů?
Dopis ve věci veřejné                                                                                                     Praha 1. února 2001  

Českomoravská konfederace odborových svazů , JUDr. Richard FALBR
Věc: Právní specifikace stávky jako takové, i ve vztahu k dění v České televizi

Vážený pane předsedo,
     v zájmu průkazného ujasnění je nutné , abyste přesně uvedl čísla odstavců a názvy právních před- 
pisů, ze kterých odvozujete svou obhajobu vzbouřených zaměstnanců České televize = tvrzením, že se
jedná o stávku.

    S pozdravem a s přáním lepších dní                        Bohuslav   HUBÁLEK ( adresa ). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňující informace:

Výše uvedený dopis byl odeslán e-mailem ve čtvrtek 1. února 2001, v 6:30 hod. K současné krizi 
v České televizi se vztahují sdělení zpravodajství DOKLAD:
prosinec roku 2000 = 21. + 23. + 25. + 28.
leden roku 2001 = 3. + 4. + 8. + 15. + 21.

Názor:
Více než šest týdnů se žongluje obecnými výrazy, místo přesně doložených argumentů. Ty však 
jsou nezbytné pro objektivní a precedenční řešení vzpoury v České televizi.
Jinak se vrátíme
do období roku 1948 , kdy místo práva rozho-dovala " vůle lidu". Nebo se chceme zase
" spálit 
o stejná kamna "
?

.................................................................................................................................................................................:
Další zpravodajství hodlám zveřejnit v pátek 2. února 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx