In memoriam 
III. odboj a oběti
 režimu KSČ.
    Pietní místo III. odboje,
    Praha, Václavské nám.
 
 
                                                                                         Praha pondělí 29. ledna 2001

Starosta Úřadu městské části Praha 1, Ing. Jan BÜRGERMEISTER
Věc: Urgence odpovědí na dopis ze 2.XII.2000 = pomník + Václavské n.  

Pane starosto,    
uběhly dva měsíce od tiskové konference, na níž jste s vážnou tváří, zato zcela nepravdivě
informoval přítomné novináře, že dosud nejsou známy náklady na vítězný projekt Pomníku
obětem komunismu.  

Za uplynulou dobu dvou měsíců jste však nedokázal odpovědět:  
1/ Buď přímo na můj dopis ze 2. prosince, kde argumentuji usnesením, které jste pode-
    psal 25.září 2000. Usnesení se týkalo vyjmenovaných činností a jejich úhrady ( např.
    190 tisíc Kč ), souvisejících s výstavbou zmíněného pomníku, v  Petřínských sadech.
     
2/ Nebo veřejným sdělením na tiskových konferencích, kterých jste od té doby uspořádal
    už několik.
3/ Případně s využitím internetových stránek Prahy1.  

Ke škodě piety, ale i hospodárné práce,
jste neoslovil politického vězně režimu KSČ, plukovníka v.v., Luboše HRUŠKU. Ten
už v roce 1986 začal nekonjunkturalisticky vytvářet dílo, které z hlubokého přesvědčení 
a moudře nazval Památník obětem zla. Vybudoval ho na vlastním pozemku, s pomocí
dalších nezištných lidí, jako součást působivé a dnes už světoznámé Meditační zahrady 
v Plzni, poblíž Tyršova mostu.  Bohužel, ani Vy, ani člen pomníkového kolegia, předseda
pražské pobočky KPV ČR č.150, pan Jiří MESICKI, jste nedokázali patřičně rozvinout
věcnou diskusi o problému, třebas jenom na stránkách muklovského tisku. Nebo aspoň
ve čtvrtletníku Svobodné noviny, kde pan Jiří MESICKI pravidelně publikuje moralistní
výzvy k současnému dění. Pročpak jste nepřiměli celostátní vedení Konfederace politic-
kých vězňů ČR, aby zaujalo veřejné a zřetelné stanovisko k tak nákladnému počinu?
Největší uctění památky obětí zla, i toho komunistického, spočívá v prozíravé a odpověd-
né tvorbě dobrých životních podmínek pro žijící lidi = jako prevence krizových situací 
a možného zla.

  Žádám Vás tedy o zveřejnění finančních rozvah na realizaci Pomníku, ale i na zavedení
tramvajové dopravy v podélné ose Václavského náměstí. Jde totiž o mnoho milionů
korun, o jejich zatím neujasněné a diskutovatelné investování.  

S pozdravem a s přáním lepších dní     Bohuslav   H U B Á L E K ( adresa ).
.......................................................................................................................................
Doplňující informace:  
Uvedený text byl odeslán e-mailem panu starostovi, v pondělí 29.ledna 2001, 6:40 hod.
Souběžně byl dán na vědomí redakci Večerníku Praha a deníku Špígl.

Další zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 1. února 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pomník = oběti komunismu = Praha 1 = urgence ...................... 29. I. 2001
Upřímná pieta slouží, nekořistí, nepolitikaří = vzorem plk. v.v. Luboš HRUŠKA.