/

         Pravdy
 každému přejte!
Justice=Olomouc=možné znásilnění=pomoc=PSP ČR ........... 24. I. 2001
Pomoc poslankyně k věrohodnému vyřešení tragédie devatenáctileté dívky.

Doplňující informace:
Po předání výše uvedeného dopisu v podatelně, hovořil jsem v PSP ČR s poslankyní
Evou FISCHEROVOU. Předložil jsem jí stejnopis podání, včetně přílohy se sdělením 
ze zpravodajství DOKLAD 2000/XII/17, které tu neotiskuji. Je totiž dostupné na
stránkách roku 2000.

Úvodní informace o celém případu je ze 13.prosince 2000. Není však součástí
předaného podnětu, neboť jeho smysl vystihují text a přílohy dnešního podání.

Paní poslankyně slíbila , že se touto záležitostí bude zabývat. O výsledcích budu
operativně informovat .

Faksimile obou dopisů, celkem tři stránky , se mi podařilo vepsat až 
v pondělí, 29. ledna 2001. Omlouvám se za tento technický nedostatek,
kterým jsem zavinil i zpoždění dalšího zpravodajství.

Další zpravodajství hodlám zveřejnit v sobotu 27. ledna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx