Pomník M.J.Husa, Praha Staroměstské náměstí

Pravdy každému přejte ...!
Justice : Česká televize = "stávka" = informace .....................  21. I. 2001
Obvodní státní zastupitelství Praha 4 o situaci ve vyřizování trest. oznámení.

Náměstek obvodního státního zástupce pro Prahu 4 sděluje 17. ledna 2001:

"... , Vaše doplnění tr. oznámení ve věci České televize , které bylo doručeno
 zdejšímu státnímu zastupitelství dne 15.1.2001, jsem zaslal vyšetřovateli PČR,
 Obvodního úřadu vyšetřování Praha 4 k prošetření ve smyslu § 158/3 tr. řádu
.
Pokud ve svém doplnění hodnotíte problematiku stávky v České televizi, sděluji,
že v daném případě se jedná o pracovně právní věc, která nenáleží do kompetence
orgánů činných v trestním řízení.

O výsledku šetření budete vyrozuměn: JUDr. Jaroslav PEČENKA ( podpis ) ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doplňující informace :
Výše uvedený přepis textu je odezvou na záležitost, uvedenou v internetovém
zpravodajství DOKLAD / 2001 / I / 03 + 15. Spisová značka zmiňovaných podání 
u OSZ Praha 4 = Zn 1318/2000.

Příští zpravodajství hodlám vydat ve čtvrtek 25. ledna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx