Svatováclavské sousoší, Praha

 
          Braňme se,
    nedejme škodit nám,
        ani budoucím!
KDU-ČSL : ČT krize + aktuality = tisková konference ...... 21. I. 2001
Nikdo řádně nevyřeší celostátní problém bez ujasnění právních hledisek!

Tisková konference KDU-ČSL, ve čtvrtek, 18. ledna 2001,
mezi 10:00 až 10:45 hod., je zaznamenána toliko dílčím způsobem v internetovém zpravodajství kdu.cz,
hned 18. ledna ( přepisuje pouze úvodní slova tří oficiálních představitelů ). Podobným
způsobem referuje také denní tisk následujícího dne ( České slovo, Zemské noviny ).
V zájmu plnější informovanosti , i pro argumentační dokumentaci , odkazuji také na
předchozí zpravodajství DOKLAD, vydané 3. a 15. ledna t.r.
Ze jmenované tiskové konference pak předkládám další podstatné skutečnosti, které
pomohou k zasvěcenějšímu poznání problematiky:

Představitelé KDU-ČSL na tiskové konferenci ( abecedně ) =
CHOVANCOVÁ Denisa, Mgr., tisková mluvčí , organizovala a moderovala.
KOPŘIVA Jaroslav (1961), Ing., kandidát na lídra Čtyřkoalice, člen celostátního
výboru KDU-ČSL, bývalý dlouhodobý náměstek ministra vnitra ČR.
SEVERA Pavel (1965), poslanec PSP ČR, člen výboru pro obranu a bezpečnost,
místopředseda KDU-ČSL.
STODŮLKA Jiří (1950), Ing., senátor Parlamentu ČR, předseda Stálé komise Senátu
pro Ústavu ČR a parlamentní procedury.

Otázky přítomných novinářů k televizní problematice , odpovědi na ně =
WOLLNER Marek, Mgr.,Česká televize = Poslanec SEVERA v závěru své odpovědi
na dotaz o televizním zákonu zdůrazňuje, že prioritou je momentální řešení. Nejlépe
včasnou volbou nového generálního ředitele České televize, už v pátek příštího týdne.
HUBÁLEK Bohuslav, internetové zpravodajství DOKLAD = Dotaz , jaká právní
hlediska mají poslanecký a senátorský klub, i vedení KDU-ČSL, jako podklad ke
 kvalifikovaným postojům při řešení celostátního problému ?
Nejenom k jasné specifikaci stávky, jako takové, ale ke věrohodnosti jmenovacích
dekretů nového vedení České televize. Přitom obojí má zásadní význam.
Senátor STODŮLKA zmiňuje toliko zákon o kolektivním vyjednávání. Celkově v tomto
směru shledává, že legislativa není dostačující.
Poslanec SEVERA klade důraz na zpolitizování krize v České televizi. Jeho názory jsou
totožné s výroky předsedy KDU-ČSL, jak je přináší lidovecký týdeník HLAS č.3/2001.
Právní stránku krize v ČT zcela pomíjí.

Shrnutí:
Jen několik, z asi dvaceti přítomných novinářů, využilo možnosti přiblížit a ujasnit aktuální
záležitosti veřejného zájmu.
Ke krizi v ČT směřovaly pouze dva dotazy. Očekával jsem, že se ozve také přítomný Ing.
Daniel TAKÁČ, redaktor veřejnoprávního Českého rozhlasu , i soukromé TV Prima.
Nestalo se.

Zhodnocení:
Bible vypráví, že Babylonská věž nebyla dostavěna pro nedomluvu, pro zmatení mnoha
jazyků.
My sice mluvíme shodnou mateřštinou, ale i stavba naší " věže " je ohrožena zlovůlí, která
pitvoří i rodný jazyk.
Takže tzv. stávka je vlastně nestávka, doprovázená prací v okupovaných provozovnách,
nehledíce na drahou sebeinzercí "stávkujících".
Rovněž zpochybňování a "vyakčnění" zákonných představitelů, ve stylu roku 1948,
znamená ignoraci zákonných možností a postupů.
Záplava slov má pak má zamlžit, znechutit, i sabotovat kvalifikovaná řešení
vlekoucího se sporu.

Problém nerozpleteme populistickými řečmi o politizaci, ale dodržováním zákonů
netotalitní společnosti =
padni, komu padni.
Bohužel, i v tomhle zklamala uspořádaná tisková konference KDU-ČSL.  

.Další zpravodajství hodlám zveřejnit ve čtvrtek 25. ledna 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx