Svatováclavské sousoší, Praha

 
          Braňme se,
   nedejme škodit nám,
       ani budoucím!
Česká televize + "stávka" = podvodná terminologie ............. 15. I. 2001
Ať soud urychleně rozhodne ve prospěch práva a stability.


Trestní oznámení ve věci veřejné
................................................................. Praha 15. I. 2001

Obvodní státní zastupitelství Praha 4
Věc: Upozornění České televizi k podvodné "stávce"
 
ŽÁDOST:
V celospolečenském zájmu, přesných informací z nejmocnějšího sdělovacího prostředku,
 požádejte příslušný soud, aby urychleně rozhodl a upozornil představitele vzbouřených
 zaměstnanců České televize, že používání termínu STÁVKA, dokonce i vedle vysílaného
 loga ČT, je podvodné, i destruktivně manipulující veřejným míněním.

ARGUMENTAČNÍ DOLOŽENÍ:
Pro přesné vymezení pojmů a jejich průkaznosti tímto doložením také zpřesňuji své trestní
oznámení ze dne 3. ledna 2001:

I ) Zákon O kolektivním vyjednávání č.2 /1991 Sb., v § 16(2) zcela přesně definuje:
    Stávkou se rozumí částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci.

II ) Ustanovení Evropské sociální charty, dle Sdělení MZV ČR č.14/2000 Sb.m.s., ve
      Čl.6, bod 4, sice hovoří o právu na stávku. Nikde ale nerozmělňuje jednoznačnou
      definici stávky, jako takové = částečné nebo úplné přerušení pracovního procesu.
      Což se však v ČT neděje.

CELOSPOLEČENSKÁ HLEDISKA:
Je chybou nejenom původců, ale i většiny ostatních odborářů, politiků, a převážné části
sdělovacích prostředků, že připouštějí a užívají zcela podvodnou terminologii.

Nejenom pamětníci, ale i lidé vzdělaní, navíc v odpovědných funkcích, by měli vědět, že
takovéto nekritické a masové klamání veřejnosti vede k matení pojmů a vyvolání spole-
čenských pochybností, nejistot .

Vždyť něco podobného demagogicky aplikovali také sekerníci naší žurnalistiky,
už před rokem 1948!  Co jiného,  než  nynější " stávka ",  bylo nadšené
" rozkulačování ",  atp.?  Nebo vmasírování terminologie " reakcionář ", " vlastizrádce ";    do vyjadřování lidí jinak rozumných a uvážlivých?

Předem děkuji za urychlené a vstřícné vyřízení. S pozdravem a s přáním úspěšné práce = ve prospěch právního pořádku a dobrých životních jistot:

Bohuslav HUBÁLEK ( podpis, adresa = předáno podatelně OSZ Praha 4 )

     Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 21. ledna 2001. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx