Svatováclavské sousoší, Praha

 
          Braňme se,
   nedejme škodit nám,
        ani budoucím!
Česká televize = "stávka" + bolševismus + média .................. 08. I. 2001
Prospěcháři užívají demagogii ve stylu  "tábor míru","; země kde zítra znamená včera" atp.

Protest ve věci veřejné
................................................................................... Praha 8. ledna 2001

Český rozhlas, generální ředitel Ing. Václav KASÍK
Věc: Nepřístojnosti ve vysílání stanic ČRo = desinformace, manipulace

Vážený pane generální řediteli,

stanice ČRo zavádějícně a propagandisticky používají pro současné dění v České televizi
název stávka. Tím desinformují, a účelově matou veřejné mínění .
Každému soudnému
člověku musí být jasné, že stávkovat znamená zastavení pracovního procesu. To však
vzbouření zaměstnanci nedodržují. Jsou tedy v naprostém rozporu s logikou, i s tradicemi
odborového hnutí.

Bez ohledu na různé upřesňující přívlastky, jsou dva základní prototypy stávek :
a) buď úplná absence na pracovištích,
b) nebo stávka okupační, bránící vstupu stávkokazů, ale s důsledným zastavením
    pracovního procesu, vyjma nutné údržby provozoven.

Ale vždy bez využívání výrobních prostředků zaměstnavatele, natož ve svůj osobní pros-
pěch! To, co se na Kavčích Horách děje  není stávka, ale "znárodnění"; doplněné svévolí
novodobého "akčního výboru". Bohužel, zejména za nekritické a hlučné podpory podob-
ných " hlídacích  psů  demokracie ",  ze  spřátelených  uskupení  v ostatních sdělovacích
prostředcích.

Vážený pane generální řediteli, takřka před rokem, 6. ledna 2000, jsem Vás osob-
ně upozornil, že zpravodajství ČRo zcela vážně, bez ironické nadsázky, navíc pak
soustavně  hovoří o nynější Kubě jako o Ostrovu svobody!

Žádal jsem Vás, aby nejenom hlasatelé , ale zejména šéfredaktor, pan Alexandr PÍCHA,
pečlivěji vážili svou odpovědnost a svoje slova. Nejenom z hlediska profesní kvality, ale 
i s ohledem na mladé posluchače. Aby jim  neimputovali  mylné  pojmové  atributy, pro
momentální  i  pro  celoživotní  uvažování.

Takhle totiž postupovala masivní bolševická propaganda let padesátých. Josef Vissario-
novič STALIN,  strůjce  genocidního  utrpení,  byl vydáván za  praporečníka míru. Jeho
soudruzi se samozvanecky a halasně prohlašovali za mládí světa.  O demokratech mluvili
jako o reakcionářích .... !

K tomu se propůjčili nejenom prospěchářští rozhlasáci, ale i některé celebrity tehdejšího
společenského života = vědci, herci, odboráři, atp. Stačí nahlédnout do tehdejšího tisku,
do archivů ( např. kunsthistorik Zdeněk NEJEDLÝ, novinář Jiří RUML, a další ).

S ohledem na vše dosud řečené Vás žádám , abyste urychleně a důsledně vyřešil
zmíněné nedostatky. Zejména se to týká šéfredaktora ČRo 1, který je plně
zodpovědný za řadu opětovných selhání v objektivitě, přesnosti a vyváženosti
podávaného zpravodajství, ve smyslu zásady:
Pravda padni, komu padni !

Konečně, o tom všem jsme již hovořili, i s šéfredaktorem A. PÍCHOU a dalšími,
právě před rokem. Jak je vidět, bezvýsledně. Teď tedy očekávám urychlené,
průkazné, a zveřejněné řešení problému, který má velký význam pro uplatňování
svobody slova a jeho projevu v České republice.

S pozdravem a s přáním úspěšné práce : Bohuslav HUBÁLEK ( podpis, adresa )


    
Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 14. ledna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx