b

       Pravdy
 každému přejte!
Tiskový zákon+rejstřík nápravy-Syndikát novinářů ČR ... 07. I. 2001
Obstrukce ze strany Syndikátu novinářů ČR= odpor k náročnější službě občanům.

Historie návrhu: v USA slouží, v ČR nežádoucí ..... Souhrn tříletého úsilí o větší odpovědnost tisku : navazuje na 30. XII. 2000

Dokumenty:

1. VI. 1998 = Syndikát novinářů ČR, pan Rudolf ZEMAN, syndik.  Při osobním
rozhovoru přejímá paragrafový návrh novely tiskového zákona, ohledně rejstříku nápravy.
Snaží se převést hovor na dávno minulé události, k věci se nevyjadřuje.

Koncem června tento váhavý pán přestává být syndikem. Není opětovně zvolen. Podle
pozdějších zpráv tisku ( Špígl 29. XII. 1998 ) je odborným poradcem ministra kultury, pana Pavla DOSTÁLA.

7. VII. 1998 = Syndikát novinářů ČR, paní Irena VÁLOVÁ, syndik. Osobní rozhovor,
mezi 11:40 až 12:00 hod., s upozorněním na novelu tiskového zákona, předanou jejímu
předchůdci.
V zájmu co nejprůkaznější argumentace a vstřícného jednání, dal jsem ji
brožuru kulturního střediska USA
Nezávislý tisk, potvrzující funkčnost rejstříku nápravy 
v zemi s rozvinutou svobodou slova.
Současně jsem paní syndičku uvědomil, že od 9. května 1998 každodenně demonstruji
mezi 16:00 až 17:00 hod., u pietního místa III. odboje, na Václavském náměstí. Je to
protest proti potlačování svobody projevu, jak Českou tiskovou kanceláří, tak i protest
proti blokádě oponentury vůči licoměrnému psaní pana Jiřího RUMLA, agitátorského
sekerníka 50.let, v Lidových novinách. Na téže straně transparentu rovněž kritizuji soli-
dární záštitu, kterou mu poskytuje šéfredaktor Lidových novin, pan Pavel ŠAFR. Na dru-
hé straně transparentu = kopii toho, který mi 17.listopadu 1989 vyrvali z rukou příslušníci
zásahové jednotky SNB je nápis: Svobodu pravdivého slova, poctivé jednání!

10. IX. 1998 = MK ČR rozesílá paragrafový návrh Tiskového zákona, bohužel bez
zařazení rejstříku nápravy - ačkoli jsem jeho projednání a zařazení vícekrát písemně
urgoval. Odezvou byly rozličné výmluvy = bez snahy věc řešit = zato oplývající úhybnou 
a oddalovací rétorikou.
Nejenom z hlediska základní dokumentace je nutné zaznamenat další pracovníky MK ČR,
kteří rovněž zaujali nevstřícný postoj k projednání navržené novely.  Ať samovolně, nebo
na jiný pokyn:
JUDr. Jan FUČÍK, vynikal obzvláštní neochotou při dvou osobních jednáních. Příležitost-
ně publikoval ve Večerníku Prah . Například celostránkově 10. VI. 1999. Inzerát v tomto
rozsahu stojí okolo 100 000 Kč.
JUDr. Pavla BÁRTOVÁ, z oddělení kontroly, prohlásila věc za uzavřenou .

23.IX.1998 = Syndikát novinářů ČR. Paní Irena VÁLOVÁ posílá na MK ČR připomínky Syndikátu novinářů ČR k paragrafovému návrhu Tiskového zákona. Neobsahují však požadavek na zařazení rejstříku nápravy. ( Pokračování )
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Další zpravodajství hodlám zveřejnit ve středu 10. ledna 2001.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx