Svatováclavské sousoší, Praha

 
         Braňme se,
    nedejme škodit nám,
        ani budoucím!
Česká televize = "stávka" = mluvčí = populismus ................... 04. I. 2001
Mluvčí vzbouřenců na demonstraci řeční, Parlament bojkotují ...!

PSP ČR , ve čtvrtek 4.ledna 2001 = !   Kompromitující výrok!

Při čtvrtečním společném zasedání Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací
prostředky a Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, zákonodárci
řešili současnou krizi České televize.

V odpoledním vystoupení poslankyně Kateřiny DOSTÁLOVÉ zazněla velice zajímává
informace. Bohužel, nebyla zmíněna v žádném z hlavních večerních zpravodajství Českého
rozhlasu, Rádia Svobodná Evropa, ani v žádné z televizí ( ČT, NOVA, PRIMA, TV3 ).  
Proto ji uvádím ve zpravodajství DOKLAD.

Do čtvrtečního slyšení v PSP ČR byly osobně pozvány dvě profilové mluvčí vzbouřenců,
 paní Daniela DRTINOVÁ a Jolana VOLDÁNOVÁ. Obě měly předchozího dne dosta-
tek sil i času, aby svými projevy demonstrovaly na Václavském náměstí. Žádná z pozva-
ných však nepřišla do zákonodárného sboru, kde mohly problém řešit mnohem
účinněji, než na náměstí, byť Václavském.

Doplňující informace a názor:
Všechno, co se přednese z řečniště PSP ČR, je stenograficky zaznamenáváno a stane 
se součástí archivního fondu. Tedy i kritické výroky poslankyně DOSTÁLOVÉ, kompro-
mitující obě dlouholeté parlamentní zpravodajky České televize.
V zájmu plné průkaznosti by bylo vhodné, aby se obě mluvčí vzbouřenců k věci
vyjádřily. Jistě mají dost přátel mezi poslanci, kteří je mohou o výrocích poslan-
kyně DOSTÁLOVÉ uvědomit = aby v zájmu pravdy padla kosa na kámen. Jde
totiž o důležitý charakterový rys, podstatný pro osobní život. Natož pro politickou
práci. Takže ani tohle by nemělo vyšumět do ztracena. Zejména u osob veřejného
zájmu!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    
Nové zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli, 7. ledna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx