Svatováclavské sousoší, Praha

 
         Braňme se,
     nedejme škodit nám,
        ani budoucím!
Česká televize = stávka = podvod = trestní oznámení .......... 03. I. 2001
STÁVKA = další podvod vzbouřenců z Kavčích Hor.
Trestní oznámení ve věci veřejné          ( Odesláno 3. I. 2000 e-mailem, v 17:11 hod.)

Obvodní státní zastupitelství Praha 4
Věc : Podvodné jednání , trestní oznámení

Na základě informací České tiskové kanceláře, hromadně zveřejňovaných od 1.ledna t.r.,
vás žádám o prošetření a vyvození příslušných opatření proti trestné činnosti pracovníků
České televize v Praze 4, kteří okupovali provozovny svého zaměstnavatele.

Ve věci, která se hluboce dotýká potřeb i zájmů celostátní veřejnosti, přikročili vzbouření
zaměstnanci 1. ledna 2001 k podvodnému činu. Nejenom, že spoléhají na politickou
ožehavost celého problému, ale zavádějícně využili počátku účinnosti krizového zákona 
- a vyhlásili stávku.

Podle tradic odborového hnutí má stávka toliko dvě podoby:
a) buď úplnou absenci na pracovištích,
b) nebo stávku okupační, kdy se nedělají běžné pracovní úkony, jenom se zabezpečuje
    nutná údržba objektu, atp.

Vzbouření zaměstnanci však při tzv. stávce používají výrobní prostředky svého
zaměstnavatele, takže nestávkují. Navíc mohou produkovat dílo, které bude až později
zpeněžitelné.

Věřím, že v souvislosti se všemi předchozími podněty docílíte potřebné vyřízení tohoto problému. 
S pozdravem a s přáním úspěšné práce : Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ). 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Další informaci hodlám zveřejnit v neděli, 7. ledna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx