Svoboda projevu = rok 2001= oznámení ............................................. 01. I. 2001
O zpravodajství DOKLAD v roce 2001 = organizační upozornění
Vážení návštěvníci těchto internetových stránek,
abych nezneužíval vašeho zájmu ke vstupům na " doklad-hubalek " , aniž byste se
pokaždé dobrali nových informací, začínám na závěr každé zveřejněné zprávy připojovat
předpokládané datum další novinky = s následujícím zdůvodněním :

Den má jenom 24 hodin. Ale už samotné shromažďování, vyhodnocování a zpracování
různých informací z otevřených zdrojů = návštěvy čítáren, nahrávání rozhlasových a tele-
vizních relací = představují víc než osm hodin denně.

Daleko důležitější jsou však nápravné aktivity, směřované k rozličným institucím. S tím
ovšem souvisí důkladné studium příslušných materiálů ( zákony, prováděcí předpisy,
archivy , statistiky , personálie ) . Pak navazují dopisy a různá jednání, telefonická i osobní.
Vše maximálně přesné, průkazné, stručné. Bylo by totiž výsostně trapné a zpochybňující
používat nepřesné údaje - a při tom žádat druhou stranu o plně kvalifikovaný přístup .

Nepřesnosti , špatný způsob i technika vyjadřování, to všechno dává skvělou příležitost
kritizovaným = jak zdiskreditovat nejen osobu stěžovatele - ale i věc samotnou .

Organizační upozornění:
Ačkoli mám více zajímavých materiálů veřejného zájmu, rozpracovaných i uzavřených,
nemohu je zveřejňovat každodenně = z provozně technických důvodů. Všechny úkony,
včetně zpracování a uvedení příspěvku na internet, dělám sám. 

Další informaci hodlám internetově zveřejnit v sobotu 6. ledna 2001.

Upřímně, s přáním lepších dní i pevného zdraví v roce 2001 Bohuslav HUBÁLEK.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx