ROK   2001 =  OBSAH  =   názvy   článků, datum                                    
Měsíce: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII                          Zpět na Hlavní stranu

2001 = prosinec                                                      Nahoru   
29. XII. 2001
ČT + KINSKÝ = přípitek = Nový rok = pochybnosti = StB
Hrabě Josef KINSKÝ vybrán pro novoroční přípitek v České televizi ?
28. XII. 2001
Pomníky - komunismus : Praha = pieta = jednání
Radní Igor NĚMEC diskutoval o pomníku obětem komunismu. Své stanovisko zveřejní
28. XII. 2001
RSE : StB : objektivita : GREBENÍČEK = odpověď = formální
Odpověď Svobodné Evropy potěší, ale upřesňující pořad nenaznačuje
25. XII. 2001
RSE : StB : objektivita = anonym : GREBENÍČEK
Vánoční  aktualita= o objektivitě a statečnosti; vzpomínka na Fr. HOUSÁRKA
22. XII. 2001
MF ČR : odbojáři + PTP - dotace + jízdné : KPV = protiprávní
Změní ministr nelogickou směrnici a postihne KPV ČR  za protiprávní  čin ?
20. XII. 2001
MV ČR : Policie ČR : ÚDV : reorganizace = rozhodnutí
Struktura ÚDV ZK  zůstává beze změny, i po 1. lednu 2002
17. XII. 2001
Praha 1 = BÜRGERMEISTER : korupce + krádež = faksimile...
Odstoupí starosta BÜRGERMEISTER, zatížený nejenom kriminální minulostí ?
16. XII. 2001
Pomník : Praha 1 : komunismus = protest : primátor ..
Rozhodnutí o drahém pomníku, na úkor obětí komunismu i potřeb dneška !
08. XII. 2001
POLYGON + BENEŠ : informace - fair play = urgence
Působivým slovům  by  neměla  chybět  patřičná řešení !
06. XII. 2001
HUČÍN + petice : poslanci + ministři = zpráva
Poslanci  svolali  schůzku ohledně případu V. HUČÍNA
03. XII. 2001
KPV ČR : ideje = selhávání = diskriminace : jízdné
Ministr dopravy požádán o nápravu nevhodných praktik šéfů Konfederace politických vězňů
02. XII. 2001
Vánoční dopis přátelům, lidem dobré vůle ....
Radostné vánoce a šťastný nový rok.
2001 = listopad                                                      Nahoru   
30. XI. 2001
O P R A V A  !  = RUML = studium - podezření ...  
Errare humanum est ... Chybovat je lidské ... chyby  nenapravovat  je
30. XI. 2001
RUML = studium - podezření = vysvětlení
Jan RUML logicky a právně odpovídá na nařčení, která existují
28. XI. 2001
CEPL : JIČÍNSKÝ : KSČ režim  : charakter = sdělení
Poslanec JIČÍNSKÝ charakterizuje prof. CEPLA, ve společné schůzi PSP ČR !
27. XI. 2001
MLYNÁŘ - RUML = studium = podezření = podvod
Jan RUML hlásal, že normální je nelhat. K možnému švindlování však mlčí !
25. XI. 2001
Exil - postkomunismus = stanovisko + odezva
Činnost  krajana z USA ( faksimile = 9kB ), sdělení i odezva
17. XI. 2001
UHL + "samet" : svoboda : praxe = rozpor
Hezky  to  zní,  ale  pan  Uhl  nejedná  podle  svých  slov !
16. XI. 2001
Haló noviny - HUČÍN : informace : důkazy
Z jakých zdrojů jsou dehonestující tvrzení o kapitánu Hučínovi ?
16. XI. 2001
Média - VADAS = návrhy : politici
Režisér VADAS navrhuje řešení problému českých televizí, faksimile
12. XI. 2001
HUČÍN + CHADIM = protest : persekuce
Neúnosný  přístup  české  justice vůči  Vladimíru HUČÍNOVI
10. XI. 2001
VĚZNI + hladovka = spiknutí = vysvětlení
Nástin konspirativní  metody, která by měla sloužit spravedlnosti ...
08. XI. 2001
Média + politici = konference = Praha = reportáž 
Zahraniční i domácí hosté přednášeli a diskutovali o médiích
08. XI. 2001
Armáda + kosmonauti + vrtulník = nehoda = faksimile
O funkčním zařazení všech, kteří byli na palubě havarovaného vrtulníku
02. XI. 2001
Armáda + kosmonauti + vrtulník = nehoda : doplnění
Proč se nemluví o všech lidech z havarovaného vrtulníku ?
01. XI. 2001
VĚZNI + hladovka = podezření : spiknutí : mafie
Dosud nevysvětlená koordinace hladovky v pěti rozličných věznicích
2001 = říjen                                                            Nahoru   
27. X. 2001
PSP ČR - média : nájemné = nehospodárnost + nedůslednost  
Média  každý  rok  nezákonně  a  mlčky  čerpají  statisíce z  rozpočtu  PSP ČR !
21. X. 2001
JANOŠÍK + Svobodné noviny  : JIRÁSEK + HUBÁLEK  
Doklady o setrvávající obojakosti šéfredaktora Svobodných novivn (SN)
10. X. 2001
DROBNÝ- KPV- předseda= nejasnosti+ faksimile : KSČ+ StB 
Politický vězeň režimu KSČ,bez vyučení,přesto revizním technikem!V roce 1962!
04. X. 2001
Pomník - KSČ = Praha 1 + KPV : etika + hospodárnost  
Komunistickými praktikami nelze uctívat oběti režimu KSČ
2001 = září                                                            Nahoru  
29. IX. 2001
CEPL : encyklopedie : ČT = nepřesnost + lhostejnost  
Protimluvy encyklopedií poškozují věrohodnost ,  ale bez  patřičné odezvy v ČT 
25. IX. 2001
ČT + Rada ČT : gen.ředitel + kandidáti = volba  
Ať kandidát , bývalý gen.ředitel Českého rozhlasu , vysvětlí publikovaná obvinění !
21. IX. 2001
VACULÍK: hroby: média= zámlky+ náhražka= úhyb  
L.VACULÍK = dříve i nyní osoba veřejného zájmu = jedná neupřímně , populisticky
16. IX. 2001
VACULÍK : hroby : StB = faksimile  
L.V. dosud v médiích nevysvětlil údajný exhibicionismus a hanobení hrobů
16. IX. 2001
VACULÍK + populismus + zámlky = politikaření - protest  
Ludvík VACULÍK, mistr slov, "bych" kondicionálů, konjunkturálních výzev, a
09. IX. 2001
ÚDV : oblíbenci = "státotvornost" = obohacování
Neoprávněné obohacování jedinců v ÚDV , ledabylostí i přízní dřívějších ředitelů
03. IX. 2001
Volby 2002 = Poslanecká sněmovna ČR.
Zásady pro lepší výběr budoucích poslankyň a poslanců.
2001 = srpen                                                            Nahoru   
31. VIII. 2001
ČT : etika : informace : TV Prima : BROŽ  
Zkreslující, a tím i dehonestující zpravodajství České televize
28. VIII. 2001
Média + arogance = cenzura : pieta : 1968-9  
Média ignorují projev neúcty k Janu Palachovi , Janu Zajícovi , !
23. VIII. 2001
Cenzura = soud = 1994 = média + KPV + poslanci  
DOKUMENT ( faksimile ) = Cenzura a nevyužití věcné chyby Ústavního soudu
22. VIII. 2001
ČSSZ : odškodnění : odboj : média = faksimile  
E-mail ČSSZ ze 20.srpna 2001, ohledně odškodnění a médií
21. VIII. 2001
ČSSZ - média - KPV ČR : odboj : č.261/2001Sb.  
Z odpovědi ČSSZ na sedm otázek ze 17. srpna , ohledně odškodnění
17. VIII. 2001
ČSSZ : persekuce = odškodnění : nacismus : komunismus
Dotaz na průběh odškodnění obětí obou totalit , podle zákona č.261/2001 Sb
12. VIII. 2001
Cenzura + média + politikaření = protest : ČT  
Důkazy o selhávání profesionality českých sdělovadel, také v ČT
08. VIII. 2001
KAUTSKÁ : vězení : HUBÁLEK = závěr = 
Představa deseti let "za mřížemi ", ...
05. VIII. 2001
KAUTSKÁ + vězení + ministr = přezkum = 
Přezkumné řízení potvrdilo všechna soudní rozhodnutí v případě Kristiny KAUTSKÉ
05. VIII. 2001
KAUTSKÁ + vězení + ministr + dopis = faksimile
Faksimile dopisu ministra spravedlnosti ohledně odsouzené Kristiny KAUTSKÉ
2001 = červenec                                                       Nahoru  
31. VII. 2001
ČRo + libovůle + elitáři = deformace = cenzura
Český rozhlas toleruje prohřešky proti mediální etice , profesionalitě , i zákonu (DOKUMENT )
30. VII. 2001
ČRo + cenzura = KLUSÁKOVÁ + LUSTIG : KSČ = !
Elitářství a libovůle i dnes deformují svobodu informací v Českém rozhlasu !
29. VII. 2001
Pomník + Praha 1 : dnešek : hospodárnost - komunismus
Kabinetní způsoby vždy představují možné zneužití idejí i peněz !
23. VII. 2001
Pomník : Praha 1 : licoměrnost : komunismus = protest
Rozhodují o pomníku , na úkor obětí komunismu i potřeb dneška !
22. VII. 2001
MF ČR + KPV ČR = dotace : dokumentace - mobily !
Političtí vězni tolerují " hospodaření " představitelů KPV ČR !
18. VII. 2001
KPV ČR + politikaření : III.odboj : StB + KSČ
Odmítnutí Pamětní medaile KPV ČR , v předvečer tragického výročí
14. VII. 2001
Média + Špígl : svoboda : desinformace : volby : !
Ze Špíglu týdeník pro množinu nespokojených občanů = voličů = spolustrůjců ... !
10. VII. 2001
PSP ČR + občan + hospodárnost - média = totalita
Mlčení sdělovadel potvrzuje totalitní praktiky jejich šéfů = hrozba všem občanům !
06. VII. 2001
RSE= desinformace= CEPL+STRÁNSKÝ+VACULÍK
M.J.HUS slovně uctíván, ale hanoben skutky tzv.V.I.P., tuneláři lidských vztahů
02. VII. 2001
ČRo : svoboda = pluralita + statistika + účinkující
Stížnost proti porušování žurnalistické etiky a odbornosti v Českém rozhlasu
2001 = červen                                                          Nahoru  
30. VI. 2001
SN+JANOŠÍK - JIRÁSEK+HUBÁLEK = faksimile
Svobodné noviny , ale ve stylu Anticharty 77
30. VI. 2001
JANOŠÍK - JIRÁSEK+HUBÁLEK = faksimile
Semper audiatur et altera pars ! = Vždy budiž slyšena i opačná strana !
30. VI. 2001
Média = Svobodné noviny = JANOŠÍK - JIRÁSEK
Šéfredaktor polemizuje s dopisem, aniž zveřejní jeho text. Sám ale chce úplné
24. VI. 2001
MK ČR + občané : média : odpovědnost = stimuly + postihy
Politiku nedělají ideje , ale lidé , kteří je buď naplňují , nebo
23. VI. 2001
LN = desinformace = zámlky = KORECKÝ + KRAUS
Lidové noviny mlčí o selháních poslance = nedopatření , nebo glorifikační záměr ?
19. VI. 2001
KPV ČR + politikaření : satisfakce : HUBÁLEK
Častý rozpor slov a skutků nezachrání odhalování pamětních desek !
16. VI. 2001
ŽÁČEK : ÚDV : prohřešky : Inspekce MV
Zjednejme pořádek i v tabuizovaných záležitostech dneška
13. VI. 2001
ČT + RAKUŠANOVÁ : korupce = manipulace = protest
Pořad "Chapadla korupce" je dalším důkazem o manipulování svobodou projevu
11. VI. 2001
Etika - KSČ : benzin = poctivost / kriminalizace
StB a čerpadláři benzinu = Radomír HUBÁLEK / Jiří STRÁNSKÝ
10. VI. 2001
USA + etika + Kodex = administrativa : ČR = praxe !
Etický Kodex USA = výzva a vzor = proti tunelování mezilidských vztahů !
06. VI. 2001
KSČM = HALÓ noviny = desinformace = agitace
Redaktorka ŠKORPILOVÁ píše v deníku KSČM , bez ohledu na dějinná poučení
06. VI. 2001
Špígl + dopisovatelé + nostalgie = KSČ = agitace
Těžkosti dne i stáří jsou hlavním důvodem nostalgie po režimu KSČ ...
03. VI. 2001
PILIP : komunismus : Kuba = absence + pochybnosti
Poslanec PILIP = nejasnosti , rozpor slov a skutků = při hlasování , na Kubě ...
2001 = květen                                                         Nahoru  
31. V. 2001
KSČ+StB= teror : STRAUCHOVÁ= úmrtí= dokumenty
Smrt spořádané ženy a matky ve vazbě StB Hradec Králové ( 1952 )
30. V. 2001
PSP ČR= hospodárnost= úspory : média= neochota
Elektronické karty už přinášejí úspory do rozpočtu PSP ČR , média dosud ne !
27. V. 2001
KSČ = vězňové = Jáchymov = pieta+ČT = zneužití = RUML
Protest do ČT ohledně zneužívání památky obětí komunismu
25. V. 2001
Rada ČR : ČRo : ČT / pluralita + svoboda + občané
Nebezpečná praxe v ČRo i v ČT = totality vždy začínaly omezováním svobody slova !
20. V. 2001
KPV ČR+časopis=poslužnost=cenzura=politikaření
Kritický dopis k selhávání zatím tabuizované rekvizity vlivových politiků
20. V. 2001
Klub MH : HORÁKOVÁ : pieta : právo = selhávání
Klub , i dcera dr. HORÁKOVÉ nechrání památku ! Také rezignují na prosazení práva
16. V. 2001
PSP ČR - média - neochota - telefony : úspory
Elektronické karty už přinášejí úspory do rozpočtu PSP ČR , média dosud ne !
14. V. 2001
STEINBAUER = jubileum : KPV ČR + KMH(orákové)
Člověk Stanislav STEINBAUER žije a pracuje , už 95 let !
13. V. 2001
Česká televize + média : "stávka" = podvodná terminologie
Ať rozhodne soud ve prospěch práva , stability a dobrých jistot !
07. V. 2001
Svobodné noviny = rozpor = JIRÁSEK : JANOŠÍK= neúcta
Neuctivé a neupřímné jednání dr. JANOŠÍKA roztrpčilo politického vězně
06. V. 2001
Univerzita Karlova + senioři = U3V : prestiž - užitek
Prestižní studium seniorů vážit svědomím , rozumem , penězi
06. V. 2001
Univerzita Karlova + senioři : rektor = faksimile
Iniciativa k užitnosti studia seniorů a odpověď rektora UK
02. V. 2001
ČT + ČRo + oblíbenci = nevyváženost = deformace
Nejsou jasné a veřejné statistiky , jako důkaz poctivé programové práce ČT i ČRo
2001 = duben                                                            Nahoru  
22. IV. 2001
ODS = Kongres = Olomouc = 1991 = strana = vznik
Zakládající kongres ODS, 20.+21.dubna 1991= mocenská účelovost na úkor idejí
21. IV. 2001
KAUTSKÁ = vězení : poslankyně = interpelace = ministr
Poslankyně FISCHEROVÁ interpeluje ministra ohledně osudu odsouzené dívky
20. IV. 2001
KPV ČR = Praha = schůze = oportunismus = pomník
Političtí vězni režimu KSČ tolerují politikaření svých představitelů
18. IV. 2001
ODS = zrod = názory = střety = ZAHRADIL - KLAUS
Veřejný protest J. ZAHRADILA proti stanovisku pověřeného předsedy V. KLAUSE
14. IV. 2001
ODS = zrod = názory - střety = 1991 = KLAUS
Ustavující Pražský sněm ODS , 14. IV. 1991 = nástup mocenské účelovosti
12. IV. 2001
KSČ : umrtí + zranění = demonstrace = 1918 - 1939
Navzdory řečem byly oběti stávek pouhou rekvizitou nomenklatury KSČ ...,
08. IV. 2001
POLYGON + BENEŠ = antibolševismus : média : Kuba
Působivým slovům by neměla chybět patřičná řešení = skutky !
04. IV. 2001
PSP ČR = telefony = úspory = hospodárnost .
Elektronické karty účinně brání telefonátům na úkor rozpočtu Poslanecké sněmovny
01. IV. 2001
ÚDV = publikace : honoráře : ředitelé : odpovědnost
Uvedená čísla naznačují ležérnost předchozích ředitelů ÚDV = do listopadu 1998
2001 = březen                                                           Nahoru  
31. III. 2001
ANDĚL = jubileum = 96 roků = práce + právo
Rekordman ducha i věku pracuje ve prospěch práva a stability
25. III. 2001
Komunismus + nacismus + politikaření : disidenti
Pane UHLE , právo na dějiny = ano ! Ale poctivě , bez mlžení !
18. III. 2001
Univerzita Karlova + senioři : aktivita = upomínka
Studují jen pro prestižní diplom ? Bez ohledu na potíže lidí i státu ?
15. III. 2001
PSP ČR = zákon = rejstřík = média : lobby
Uzákonit rejstřík nápravy ! Slouží v USA , u nás ignorován
11. III. 2001
Komunismus + nacismus : PSP ČR = zákon = selhání
Absence 25 nekomunistických poslanců oddálila trestnost jáchymovské lži
08. III. 2001
PILIP + PSP ČR : Kuba + komunismus = 3 dopisy
Vysvětlí poslanec PILIP podivný nesoulad pohnutek a činů svého antitotalismu ?
04. III. 2001
ÚDV : odpovědnost = příklad = věrohodnost
Zastávat veřejnou funkci = práce a pocta , nesmí být osobním prospěchářstvím !
04. III. 2001
ÚDV + MV ČR = zákon = postih - obohacování
Za bývalých ředitelů někteří pracovníci ÚDV kořistnicky poškozovali stát
04. III. 2001
UDV + IMV = zákon = postih - obohacování + atd.
Inspekce se zabývá přestupky a snad i trestnými činy ( neoprávněný prospěch )
01. III. 2001
POLYGON + BENEŠ : informace - pravdivost
Proč spisovatel Jan BENEŠ v Polygonu nepřesně informuje ?
2001 = únor                                                            Nahoru 
25. II. 2001
Pomník + starosta + Praha 1 - oběti : komunismus
Starostova jasná odpovědˇmnohé napravuje a uvádí bližší údaje = faksimile
25. II. 2001
ČT = "stávka" = právníci = odbory = MOP = stanovisko
Prof.KALENSKÁ opírá svůj názor o stanovisko Mezinárodní organizace práce
24. II. 2001
1948 = J.MASARYK + L.SVOBODA = nesvoboda
Selhání demokratických politiků znemožnilo "finladizaci" Československa
22. II. 2001
III.odboj = zneužití = přednášky = MÁLEK = FF UK .
Odezva dr. Jiřího MÁLKA = elitářství , mentorování , diskriminace
18. II. 2001
ČT - "stávka" - odbory - právo - průkaznost
Upřesní profesorka Právnické fakulty "stávkové mlžení šéfa odborů & spol. ?
16. II. 2001
REAGAN + USA + ČR = zásluhy = spolek = ocenění
Rektor UK , PhDr. Radim PALOUŠ , neuctil dřívějšího prezidenta USA
12. II. 2001
Pomník + starosta + Praha 1 - oběti : komunismus
Výzva k vydání informací , jako pokus o mimosoudní řešení
11. II. 2001
III.odboj - KPV ČR -= zneužití = přednášky = FFUK
Kdo z přednášejících členů KPV zavádí totalitní způsoby na FFUK ?
04. II. 2001
Vláda + BŘEZINA + analýza = nedostatky = náprava
Zatím jen počáteční , náznakové informace , v analýze nedostatků ...
02. II. 2001
Rádio Svobodná Evropa= bolševismus= M.ŠTĚPÁNEK+ J.JEŠ & spol.
Proti bolševické terminologii a intelektuálštině v Rádiu Svobodná Evropa , atd.
01. II. 2001
Česká televize : odbory : FALBR : "stávka" : zákony
Zdůvodní JUDr. FALBR "stávku" v ČT nejen slovy , ale i čísly paragrafů ?
2001 = leden                                                            Nahoru
29. I. 2001
Pomník = oběti komunismu = Praha 1 = urgence
Upřímná pieta slouží, nekořistí, nepolitikaří= vzorem plk.v.v. L. HRUŠKA, pol.vězeň režimu KSČ
24. I. 2001
Justice=Olomouc=možné znásilnění=pomoc=PSP ČR
Pomoc poslankyně k věrohodnému vyřešení tragédie devatenáctileté dívky
21. I. 2001
Justice : Česká televize = "stávka" = informace
Obvodní státní zastupitelství Praha 4 o situaci ve vyřizování trest. oznámení
21. I. 2001
KDU-ČSL : ČT krize + aktuality = tisková konference
Nikdo řádně nevyřeší celostátní problém bez ujasnění právních hledisek !
18. I. 2001
Český rozhlas + neprofesionalita = bolševická terminologie = protest
Proč generální ředitel KASÍK chrání bolševický šlendrián ve zpravodajství ČRo ?
17. I. 2001
RSE - státní správa - redukce + svoboda = prosperita
Kritika nehospodárné státní správy = zatím jen hra se slovy = miliony dále tečou !
15. I. 2001
Česká televize + "stávka" = podvodná terminologie
Ať soud urychleně rozhodne ve prospěch práva a stability
14. I. 2001
Jiří STRÁNSKÝ + Ludvík VACULÍK - morálka
Ne slova , ale skutky rozhodují = zejména mít pořádek před vlastním prahem !
10. I. 2001
Univerzita Karlova + senioři + aktivita = výzva
Studenti-senioři mohou být účinnou pomocí potřebám dneška
08. I. 2001
Česká televize = "stávka" + bolševismus + média
Prospěcháři používají demagogii "tábora míru","země, kde zítra znamená včera " ...
07. I. 2001
Tiskový zákon + rejstřík nápravy - Syndikát novinářů ČR
Obstrukce ze strany Syndikátu novinářů ČR = odpor k náročnější službě občanům
04. I. 2001
Česká televize = "stávka" = mluvčí = populismus
Mluvčí vzbouřenců na demonstraci řeční, Parlament bojkotují
03. I. 2001
Česká televize = stávka = podvod = trestní oznámení
STÁVKA = další podvod vzbouřenců z Kavčích Hor
01. I. 2001
Svoboda projevu = rok 2001 = oznámení
 O zpravodajství DOKLAD v roce 2001 = organizační upozornění