Svoboda projevu = rok 2000 = hodnocení ................................... 31. XII. 2000
Podstatné o zpravodajství DOKLAD = souhrn na závěr roku.

Končí rok 2000.  
Úderem půlnoci začíná třetí tisíciletí. Ve zbývajících hodinách letoška se uzavírá prvních
šest měsíců snahy podávat zájemcům průkazné informace:
1 / původní, dříve nikde nezveřejněné ( porušení zákona senátorem KRÁMKEM ),
2 / zpřesnit neúplné, či zkreslené = glorifikace spisovatele VACULÍKA, atp.,
3 / rejstřík pojednávaných osob, jako vodítko pro jejich osobní charakteristiku,
4 / rejstříkem nápravy zpřehlednit vzniklé omyly zveřejněných textů, atp.

Zpravodajství doklad-hubalek nebylo založeno z grafomanských pohnutek. Jeho vznik
vyvolala snaha čelit existující diskriminaci = potlačování svobody projevu určitých osob 
k určitým problematikám ( = informace o absencích poslanců, o práci P.N.G., atp.).

Pozorný čtenář si určitě všiml, že účelem nejsou hektická spílání a poraženecká bolestín-
ství toliko zviditelňovacího významu.Tím spíš, že podobné mediální výkřiky, bez důsledné
koncovky, jsou prakticky neškodné všem manipulátorům veřejného mínění, i jejich sou-
putníkům.Totéž platí o okázalém a sáhodlouhém meditování. Vždy mi totiž jde  o popis
konkrétní akce:
- ať úspěšné ( ČNB - důchodci ),
- neúspěšné , či neuzavřené ( nesoulad slov a skutků = Ludvík Vaculík, atp.).

Mnohem víc však jde o průkazný a inspirativní příklad = že navzdory nepřízni 
i těžkostem lze docílit nápravy věcí společných.

Na závěr půlročí , i druhého tisíciletí, děkuji těm, kteří nacházejí čas a mají zájem 
o pročítání těchto stránek. Rád uvítám vaše připomínky, aby odváděná práce
byla co nejlepší .

Upřímně, s přáním lepších dní i pevného zdraví v roce 2001 Bohuslav HUBÁLEK.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx