Svatováclavské sousoší, Praha

                                                                           29. XII. 2000
        Braňme se,
    nedejme škodit nám,
        ani budoucím!
VACULÍK Ludvík = profil osoby - etika = nejasnosti 
Vždy na vlně publicity, náznaků, a dělání dojmů : dílčí fakta. 
1977:
21. ledna = časopis Ahoj zveřejňuje fotografie, zobrazující Ludvíka VACULÍKA (?) 
a jeho přítelkyni (?), jak docela nahatí leží na hrobkách sudetských Němců. K tomu je
připojen upřesňující komentář. Je to zřejmá odplata za podpis Charty 77.

1980:
23. dubna Ludvík VACULÍK uzavírá svou další knížku, Český snář.V brněnském vydání
Atlantis, z roku 1990, nikde nevysvětluje zostuzující kampaň v Ahoji . Knížka je však
doplněna fotografiemi, jejichž autorem je Ludvík VACULÍK. Proto kompromitujícně
působí skupinová fotografie, na str.283. Jsou na ní spisovatelé Ludvík VACULÍK a Jiří
GRUŠA, oba v rouše Adamově.

1995:
Naháči na německých hrobech zpochybňují nynější hlásanou pietu
( Dotaz k panu L. VACULÍKOVI, odeslaný 21. V. 1995, doporučeně )
Vážený pane Vaculíku,
časopis Ahoj dne 21. ledna a deník Práce dne 27.ledna 1977 přinesly zprávu, že . L.
V., jeden z autorů " 2000 slov " a jeho přítelkyně leželi nazí na hřbitovních náhrob-
cích rodiny Schneider-Jahnel i rodiny Strachových-Nolofských. Jmenované tiskoviny
situují událost do obce Strážiště na Litoměřicku.
Vzhledem k Vašemu společnému trestnímu podnětu ( ČT 1 dne 20.dubna 1995 )
ohledně excesů při odsunu Němců po II. světové válce, a s poukazem na Vaše souvi-
sející vyjádření, týkající se také piety k německým hrobům, zajímá mě, zda jste
podal trestní oznámení ve věci, kde byste mohl pomoci konkrétním svědectvím proti
autorům a šiřitelům zprávy, poškozující jak Vaši čest, tak i politické uskupení
Charty 77.

Buďte tak laskav a prohlášením pro tisk věnujte pozornost také tomuto úseku
aktuální minulosti, abychom co nejlépe očistili společný stůl k prostírání poctivější
budoucnosti. S pozdravem Bohuslav HUBÁLEK (adresa).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpověď pana VACULÍKA, z 23. V. 1995 = nemá potřebu teď o tom vykládat !
Vážený pane Hubálku,
správně: je třeba jít od začátku. Teror proti Němcům byl rudé povahy, otevřel cestu
teroru proti jiným vrstvám obyvatelstva . Událost o níž se zmiňujete, je moje vážné
téma , které ještě zpracuju, a bude to příklad toho, jak člověk musel odolat tomu
nejsurovějšímu vydírání . . . jistě to znáte. Vidím, že onu příhodu znáte ve verzi,
kterou rozšířila Statní bezpečnost. Jak to bylo a o co šlo , nemám potřebu teď
vykládat, na to dojde, už se těším. Víte o tom něco bližšího? S pozdravem Ludvík
VACULÍK.

1997:
21. června: Tisk přináší zprávu , že Němci odměnili Vaculíka a komisi historiků
Mírovou cenou Ericha Marii Remarquea. Byla udělena především za přínos ke zlepšování
česko-německých vztahů . . . . Vaculíkova cena je dotována 25 tisíci marek. Zvláštní cena
pro historiky znamená pro laureáty finanční příspěvek 7500 marek.
1998:
10. prosince: " Na přátelském setkání se v prostorách bývalého kostela Sv.Michala
sešli včera vyznavači české rodiny a jejího ducha Ludvík Vaculík .... "
! ( BLESK , 
o setkání V.I.P., na podporu dobré české rodiny ... ) .

1999:
29. ledna , aféra Ahoj 1977 : " ... Mistr o tom neví: píše generálnímu prokurátorovi
stížnost na zneužití svých fotografií v týdeníku Ahoj. A čteme zprávu, jaký ohlas
měla tato událost ve státních kulturních institucích: jednomyslně označených za
fotomontáže z dílny StB. Mistr i já se tomu dnes usmíváme ... "
( Zemské noviny,
Ludvík VACULÍK : " Z pardubického svazku vzpomínek na vládu StB " ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. března: " ... nedovedou překročit jeden práh: odsoudit zločiny svých předchůdců 
a otců. Bylo by to rázem cosi jiného , kdyby noví, demokratičtí komunisté sami, 
ze svých dokumentů a svědectví, pomohli vyšetřit ty zločiny, ba kdyby dokázali
analyzovat komunistickou politiku ... "
( Lidové noviny, Ludvík VACULÍK : " Panu
Ransdorfovi " ).

2000:
8. ledna: " ... Důležité, velice problematické je přikázání " Nesesmilníš ". ... Ale jeho
apel platí. "
( Lidové noviny, Ludvík VACULÍK odpovídá v anketě o Desateru Božích
přikázaní ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. prosince: "2000 slov v roce 2000" , neboli " Prohlášení občanské aktivity Česká
televize - věc veřejná: V uplynulých letech jsme poznali, jak cenná je svoboda slova
a informací
...... " ( Text koncipoval zejména Ludvík VACULÍK , spolu se skupinou
tvůrců, herců , atd. , v pražském kině MAT ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. prosince: " ... A kde se to bere v elegantní paní Bobošíkové . . . Máme příležitost,
kdy se rozhoduje zas o něčem důležitějším, než je televize: o českém myšlení mezi
podlostí a ctí.
. . . Nenechejme, aby se rozpadla hrdost lidí, která teprve pomalu
povstává! Běda tomu, skrze koho přichází pohoršení. Zákone, ustup po dobrém. ..."
( Lidové noviny, Ludvík VACULÍK: " Právem vzpoury " ).


ZÁVĚR  A NÁZOR:
Všechny uvedené informace jsou průkazné, včetně tiskových zpráv ( nebyly nikým
popřeny jako nepravdivé ).
Mohl bych předložit mnohé další. Ale i jejich souhrn má stejného společného jmenovatele.
Je to dovedné, leč neupřímné a sebestředné jednání pana L. VACULÍKA: ať jde třeba 
o jeho výtky komunistům, že se nedovedou poctivě vypořádat se svou minulostí. Nic proti
tomu.  Ale cožpak sám pan VACULÍK umí říci jasná a poctivá slova?
Hřeší na to, že je mistrem pera, výzev, slibů , ale i tolerované promiskuity a farizejského
jednání ( viz např. Český snář, atd.).
Bohužel, stále se najdou lidé, kterým imponují medializované osoby, bez ohledu na pravou
podstatu věcí a jejich důsledky = byť jsou příčinami škod nejbolestivějšího druhu.

Zkušebním kamenem poctivého jednání je soulad slov a skutků.  Proto žádám, 
aby pan Ludvík VACULÍK = osoba veřejného zájmu = plně vysvětlil:

1 / Události kolem fotografií v Ahoji 1977, včetně souvisejícího dořešení .
2 / Jak se choval v revolučních dnech roku 1945 = doma , později i v pohraničí?
3 / Proč, jako osoba vstupující do současného dění, nehřímal o ohrožení svobody slova 
     za předchozích generálních ředitelů ČT? Do tehdy měli monopol na účast v televizních
     pořadech lidé, kteří nedávno s červenobílou stužkou dělali kompars v hlasatelně Čes-
     ké televize! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx