Pravdy 
 každému přejte!
ČT = krize = prezident ČR = amnestie = manipulace .... 28. XII. 2000
Také prezident veřejně podvrací právní řád netotalitního státu.

Včera, ve středu 27. prosince, už v odpoledních hodinách, všechny celostátní sdělovací
prostředky začaly opakovaně a intenzivně = ještě i následující den = šířit výroky, úměrné
dosavadnímu působení prezidenta ČR, pana Václava HAVLA. Tentokrát se týkaly neukončené krize v České televizi:

" ...   Já se domnívám, že litera zákona je vždycky odvozena od smyslu zákona, 
od jeho ducha.  A že vždy znovu aplikace zákona musí být poměřována jeho
smyslem, jeho duchem.
Já nevím, možná v tomto případě se postupovalo v souladu
s literou zákona, ale proti jeho smyslu, proti jeho duchu.

A to je nesmírně nebezpečné. Já to pamatuji například z doby února 48, kdy
nastoupila na dlouhá desítiletí diktatura - a ten únor proběh´ naprosto zákonně,
v souladu s literou zákona - ale v rozporu s poválečnou ústavou, s duchem
poválečné ústavy . .... "

Nutný závěr , bez dalšího komentáře:
Jak by pan prezident reagoval, kdyby třeba dozorci ve věznicích, sice v rozporu se záko-
nem = jenže podle vlastního výkladu práva = a odmítli pustit na svobodu právoplatně
odsouzené  osoby = leč nepochopitelně omilostněné prezidentem Republiky !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx