Pravdy  
 každému přejte!
Český rozhlas=diskriminace=manipulace=o krizi v ČT  25. XII. 2000
Nejposlouchanější Radiožurnál nepoctivě, jednostranně o krizi v ČT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Žádost ve věci veřejné
( odesláno e-mailem 25. prosince 2000 )

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Ing. Martin MUCHKA
Věc: Svoboda projevu = Český rozhlas = diskriminace = krize v ČT

Na vědomí:
Rada Českého rozhlasu, předseda PhDr. Richard SEEMANN
Český rozhlas, generální ředitel Ing.Václav KASÍK
Česká televize, generální ředitel, pan Jiří HODAČ
Rada České televize , předseda JUDr. Miroslav MAREŠ


Vážený pane předsedo,
Radiožurnál , v rámci dnešních poledních zpráv, vysílal nevyváženě, a to pouze nepříznivý
názor jednoho posluchače na jmenování nového generálního ředitele České televize!
O pár hodin dříve, a na téže stanici, zazněly rovněž nepříznivé poznámky o novém vedení
ČT. Dokonce dvakrát, od oficiálního komentátora ČRo, pana Ivana HOFFMANA, 
v 8:15 a v 9:15 hod.

Je to další doklad o neobjektivním a protekčně zaměřeném informování ve veřejno-
právním sdělovacím prostředku = v Českém rozhlasu. Totéž přetrvává ve staré garnituře
České televize.

Nutná poznámka, související fakta:
Nikdo z odpůrců nového vedení České televize nezmínil, že Mgr. Dušan CHMELÍČEK
předložil rozpočet ČT na rok 2001 se schodkem téměř půl miliardy korun. Přitom roční
příjem ČT, jenom z koncesionářských poplatků, je cca 5 miliard Kč.
Nikdo z odpůrců nového vedení ČT nepoukazuje na dosavadní neúnosné hospodaření 
ze společných peněz, i v jiných činnostech ČT.
Ilustrativním příkladem může být Etický panel generálního ředitele ČT, který si zřídil Mgr.
Jakub PUCHALSKÝ. Mgr. Dušan CHMELÍČEK ho nezrušil, ačkoli o velmi chabé
účelnosti tohoto panelu svědčí velice skrovné a strohé informace na internetových
stránkách ČT. Totéž platí o prohlášeních do ostatních sdělovacích prostředků.
Přitom ale měsíční odměna členovi Etického panelu je odsouhlasena až do výše 5000 Kč/
měsíc.
Znám však spoustu lidí, kteří za celoživotní práci dostávají jediný příjem, starobní důchod
4990 Kč, i méně!
O tomhle však "hořekující" kompars V.I.P. a ohrožených prebendistů nechce mluvit -
vždyť za dřívějších generálních ředitelů měli "jaksi" propachtovanou obrazovku, se všemi
výhodami.

Tyto výtky neříkám až dnes, kdy je "ohrožena" svoboda v televizi. Právě vedení součas-
ných vzbouřenců, jakož i jejich souputníci, nedokázali odpovědně, demokraticky, reago-
vat na zjevné nedostatky, i na vznášené podněty k nápravě.

Elitářsky nedbali, a nechtějí dbát klasické zásady = Audiatur et altera pars = Budiž
slyšena i druhá strana.


Vzhledem ke zmíněné manipulaci veřejným míněním = čehož další ukázkou
je dnešní "objektivita" ČRo 1 =  žádám Vás i ostatní příslušné pracovníky
o zhodnocení těchto praktik.

Včetně zveřejnění adresných opatření: neboť jde opravdu o věc veřejnou 
a mimořádného významu.

S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK (adresa).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňující informace pro čtenáře = Etický panel ČT = členové :
( Přepsáno podle internetové stránky České televize, ze dne 25. XII. 2000 , 22:00 hod. )
BECKOVÁ Anna, producentka tvůrčí skupiny České televize
DVOŘÁK Libor, redaktor redakce zpravodajství České televize
HAŠKOVCOVÁ Helena, Prof. PhDr. RNDr. CSc.
KINCLOVÁ Alena, členka Rady České televize
KUČERA Jiří, Mgr., tajemník generálního ředitele České televize
SOKOL Jan, Doc. Mgr.
ŠTECHA Pavel, Doc. Dr.
TŘEŠTÍKOVÁ Helena
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx