Pravdy 
 každému přejte!
ČT=krize=zprávy v 19:15=neobvyklá kulisa=pravidla?.. 23. XII. 2000
Mlčící kompars celebrit při čtení hlavních zpráv ČT,  22. XII. 2000.

Dopis ve věci veřejné
( odesláno e-mailem 22. prosince 2000 )

Generální ředitel České televize, pan Jiří HODAČ
Věc: ČT = krize = dnešní zprávy v 19:15 = neobvyklá kulisa = pravidla?
Na vědomí: Rada ČT

Vážený pane generální řediteli,
buďte tak laskav a vysvětlete prostřednictvím televizního zpravodajství, kdo a proč zavedl
účast početného komparsu, jako kulisy za oběma hlasateli dnešních zpráv?

Po celou dobu vysílaného zpravodajství se obměňovalo uspořádání dekorativního kom-
parsu. Zřejmě proto, aby se lépe upoutala pozornost diváků na složení této neverbální
kulisy.

Už po delší dobu vnímám, že obdobným způsobem se protěžují kamarádské klany =
poskytováním vzájemné podpory, publicity = vychytralou a masivní manipulací veřejným
míněním.

Žádal jsem předchozí generální ředitele ČT, aby vytvořili databanku občanů, kteří dovedli
věcně a kultivovaně hovořit do kamery. Těmto lidem pak umožnit diskusi při televizních
pořadech o stěžejních problémech České republiky. Aby se tak posílila nejenom pluralita
v pořadech ČT, ale i vědomí, že náš stát nestojí pouze na glorifikovaných celebritách:
neboť existuje reálná skutečnost = možnost výběru z deseti milionů občanů ČR !

Mohl bych uvést celou řadu dalších průkazných informací = o potlačování rovnocenně
závažných návrhů k užitné nápravě věcí společných = ale také doklady o prapodivných
postojích ke svobodě projevu = mnoha aktérů nynějšího televizního puče.

Závěrem tedy opakuji svou žádost o zhodnocení výše popsané situace. Aniž bych
prosazoval svou účast, mohl bych do příštího zpravodajství doporučit prezentaci
řady tzv. obyčejných, ale nehalasně zasloužilých občanů ČR = aby je veřejnost
poznala a zafixovala si jejich tváře = aby nebyli diskriminováni, na úkor vytvá-
ření image pro kamarády, jako pro vlivově a stínově naplánované poslance,
senátory, atp.

S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK (adresa).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx